International cooperation

Istraživačka stipendija GO STYRIA za akademsku 2021/2022. godinu - produženje roka za prijavu

 Donosimo obavijest o produženom roku za prijavu za stipendije programa GO STYRIA za akademsku godinu 2021./2022. Više informacija se nalazi u priloženom dopisu.

Anketa