Front page

Novosti

Predavanja iz kolegija Oftalmologija s fiziologijom vida (1. godina PDS)

Predavanja iz kolegija Oftalmologija s fiziologijom vida kod prof.dr.sc. Ivana Ćavara održat će se od 7. do 11. lipnja

od 9.00-14.00 h u učionici br. 016 (nastavna zgrada Rodoč).

Anketa