Geografske osnove planiranja u okolišu

Obrana teme doktorskoga rada doktoranda Krešimira Kurana

Krešimir Kuran, branit će temu doktorskoga rada pod naslovom „Mreža centralnih naselja Dalmacije“.

Obrana će se održati u petak, 11. lipnja 2021. godine u 10:00 sati.

Obrani se može pristupiti online putem Google Meet-a.

Link za pristup Google Meet sastanku je: https://meet.google.com/xtm-xvqh-amr 

 
 ESTA Logo RGB S e1590050249491                                                                                             
 
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa