Front page

Novosti

Predavanje iz kolegija Medijska pismenost

Predavanje iz kolegija Medijska pismenost održati će se online, 19.6. s početkom u 12:30h.

Link za google meet sastanak je: https://meet.google.com/hqe-mctf-fma?hs=224

Anketa