FPMOZ upisi

Novosti

Na FPMOZ-u održan četvrti službeni LTTA i TPM sastanak partnera projekta InAMath

Od 21.-24. rujna 2022. FPMOZ je domaćin četvrtog službenog sastanka partnera projekta InAMath. 

Cilj je ovog projekta osmisliti i učiniti dostupnim paket različitih mjera koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike. U suradnji s predmetnim stručnjacima, znanstvenicima s iskustvom u popularizaciji znanosti i stručnjacima iz područja odgoja i obrazovanja, osmišljene su aktivnosti temeljene na interdisciplinarnom pristupu matematičkom obrazovanju. 

U okviru službenog LTTM sastanka radilo se na osmišljavanju edukacije učitelja i online kolegija koji će služiti i kao samoedukacija učiteljima i budućim učiteljima za osmišljavanje, izradu i implementaciju interdisciplinarnih aktivnosti u redovnu nastavu, a uključivat će i interaktivne materijale za rada s IKT alatima koji se mogu koristiti pri osmišljavanju i provedbi aktivnosti s učenicima. 

Održan je radni posjet Osnovnoj školi Petra Bakule Mostar, u kojoj se, u okviru projekta, provode interdisciplinarne aktivnosti u nastavi matematike. 

Realizirana je i posjeta Sveučilišnoj galeriji i Sveučilišnoj tiskari.

Partneri projekta:

  • Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
  • Sveučilište u Mostaru, BiH
  • Univerza na Primorskem, Slovenija
  • Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
  • Osnovna škola Nikola Tesla Rijeka
  • Centar tehničke kulture Rijeka
  • Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Lozu, Slovenija

Službena web stranica: https://inamath.uniri.hr/

 

IMG 20220923 WA0015

20220922 122523

IMG 20220922 095813

Anketa