FPMOZ upisi

Novosti

Obavijest o promociji - Orašje

Promocija prvostupnika i magistara struke Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru koji su završili studij na dislociranom studiju u Orašju biti će održana u utorak, 20. prosinca 2022. godine u 17:00 sati u amfiteatru školskoga centra fra Martina Nedića. Svi diplomanti su dužni doći do 16:00 sati zbog protokola.

 Cijena tiskanja i izdavanja diplome je 150,00 KM.

Uplate se vrše na žiro račun Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Transakcijski račun: 3381302271308745 UniCredit banka d.d.Mostar

Uplatnicu treba dostaviti u studentsku referadu najkasnije tjedan prije održavanja promocije.

NAPOMENA: Promociji mogu pristupiti studenti koji su diplomirali ili obranili završni rad do 31. listopada 2022. godine

Anketa