Stručni studij kineziologije

Raspored predavanja - 1. godina (I. semestar)

PLAN REALIZACIJE NASTAVE - 1. godina preddiplomski Stručni studij kineziologije

 

Plan realizacije nastave iz kolegija: Osnove kineziologije

11.11. 2021.g.UŽIVO: u 12:00

16.12. 2021.g.ONLINE: u 12:00

13.01.2022.g.ONLINE: u 12:00

 

 

Plan realizacije nastave iz kolegija: Pedagogija

12.11. 2021.g.UŽIVO: od 9:00 do 12:00

17.12. 2021.g.UŽIVO: od 9:00 do 12:00

14.01.2022.g.UŽIVO: od 9:00 do 12:00

 

Plan realizacije nastave iz kolegija: Osnovne kineziološke transformacije

11.11. 2021.g.UŽIVO i ONLINE: od 17:00 do 18:30

12.11. 2021.g.UŽIVO i ONLINE: od 17:00 do 18:30

13.11. 2021.g. ONLINE: od 9:00 do 12:00

...

 

Plan realizacije nastave iz kolegija: Funkcionalna anatomija

11.11. 2021.g.UŽIVO i ONLINE: od 14:00 do 17:00

12.11. 2021.g.UŽIVO i ONLINE: od 14:00 do 17:00

...

 

Plan realizacije nastave iz kolegija: Biomehanika

11.11.2021.g. UŽIVO i ONLINE: od 08:30 do 11:30

16.12.2021.g. UŽIVO i ONLINE: od 08:30 od 11:30

17.12.2021.g. UŽIVO i ONLINE: od 12:00 od 13:30

13.01.2022.g. UŽIVO i ONLINE: od 08:30 od 11:30

14.01.2022.g. UŽIVO i ONLINE: od 12:00 od 13:30

 

NAPOMENA: postoji mogućnost ažuriranja ove obavijesti zbog nadopune ili izmjene sadržaja.

 

STRUČNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE – svršeni studenti od 2016. do 2021.

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2016.

Stručni studij kineziologije, smjer Kineziološka rekreacija i fitnes

1

Marko Čuvalo

2

Ivan Vujević

Stručni studij kineziologije, smjer Nogomet

1

Mario Ivanković

   

2017.

Stručni studij kineziologije, smjer Sportski trener

kineziološke rekreacije i fitnesa

1

Nikša Džono

   

2018.

Stručni studij kineziologije, smjer Sportski trener nogometa

1

Mate Bilić

2

Mirko Renić

2019.

Stručni studij kineziologije, smjer Trener

kondicijske pripreme sportaša

1

Josip Ivanko

3

Monika Odak

2

Petar Boban

2022.

 
       
Anketa