Stručni studij kineziologije

Funkcionalna anatomija - predavanja 1.godina

Predavanja iz kolegija ''Funkcionalna anatomija'' na Stručnom studiju kineziologije u 1. turnusu održati će se:

11.11. i 12. 11. 2021.g. od 14:00 do 17:00 h u Rodoču.

Predavanja će se izvoditi uživo u učionici broj 214, a bit će mogućnost praćenja i online preko sljedećeg linka: 

 
 

 

STRUČNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE – svršeni studenti od 2016. do 2021.

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2016.

Stručni studij kineziologije, smjer Kineziološka rekreacija i fitnes

1

Marko Čuvalo

2

Ivan Vujević

Stručni studij kineziologije, smjer Nogomet

1

Mario Ivanković

   

2017.

Stručni studij kineziologije, smjer Sportski trener

kineziološke rekreacije i fitnesa

1

Nikša Džono

   

2018.

Stručni studij kineziologije, smjer Sportski trener nogometa

1

Mate Bilić

2

Mirko Renić

2019.

Stručni studij kineziologije, smjer Trener

kondicijske pripreme sportaša

1

Josip Ivanko

3

Monika Odak

2

Petar Boban

2022.

 
       
Anketa