FPMOZ Banner

Novosti

Upis u ljetni semestar za akademsku 2021/2022. godinu

Upis u ljetni semestar za studente preddiplomskih, i diplomskih studija vršit će se od 10. veljače do 04. ožujka 2022. godine

Prilikom upisa potrebno je priložiti :

upisni list sa upisanim predmetima u zimskom i ljetnom semestru·

- dokaz o uplati za upis ljetnog semestra na žiro-račun Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti

Transakcijski račun: 3381302271308745 UniCredit banka d.d.Mostar

Anketa