Front page

Novosti

Rezultati ispita iz kolegija Statistika (I. godina studija edukacijske rehabilitacije)

Pismeni dio ispita iz kolegija Statistika (I. godina studija edukacijske rehabilitacije),  održan 31.1.2022. godine, položile su:

  1. Gabrijela Frljić
  2. Leona Kevo
  3. Marija Glavinić (br. indeksa: 14.146)
  4. Marija Glavinić (br. indeksa: 14133)
  5. Marija Ćurak
  6. Iva Alerić
  7. Martina Živković

Sve studentice koje su položile pismeni dio ispita iz kolegija Statistika (I. godina studija edukacijske rehabilitacije) obvezne su doći 11.2.2022. godine (petak), u 12 sati (pitati učionicu na porti Fakulteta, kampus Mostar), kako bi dobili uvid u konačnu ocjenu i uvid u svoje uratke.

Svi studenti koji su pristupili polaganju ispita iz navedenoga kolegija mogu dobiti uvid u svoje uratke 11.2.2022. godine (petak), u 12 sati (pitati učionicu na porti Fakulteta,

kampus Mostar).

Studenti čiji su brojevi indeksa: 14149 i 14144 obvezni su doći u gore navedenom terminu.

Čestitam studenticama koje su položile ispit iz navedenoga kolegija.

Anketa