Predškolski odgoj - Orašje

Stručno pedagoška izobrazba 1- obveze

 

Obavijest i obveze studenata za kolegij   Stručno pedagoška izobrazba 1 - ljetni semestar 22 

Druga godina studija predškolski odgoj 
Praktična nastava za redovite studente  2 godine Studija predškolski odgoj bit će realizirana od 7.3.22 do 12.3.22. U tom periodu  redoviti studenti neće imati obveza vezano za predavanja na Fakultetu.
Izvanredni studenti koji ne prate nastavu mogu praktičnu nastavu realizirati po svojim mogućnostima, ali u tijeku ove akademske godine.
Studenti se trebaju prijaviti na E učenje na  kolegij  Stručno-pedagoška izobrazba 1
 kratica kolegija SPI 1  na kojem će od 18.2.22.  dobit  sve potrebne materijale za ispunjenje obveza.
 
Obveze studenata 
 
1. U referadi nabaviti  zahtjev za obavljanje  prakse. / naglasiti jedan tjedan / 
2. Prijaviti se na kolegij na E učenju isključivo svojom službenom mail adresom 
3. Pročitati upute o   načinu  realiziranja prakse 
4. Samostalno pronaći dječju ustanovu u svom mjestu boravka u kojoj mogu realizirati praktičnu nastavu. Studentice koje su iz Mostara,ili one koje žele obavljati praktičnu nastavu u Mostaru , trebaju se najprije javiti suradnici na kolegiju prof. Imre, radi koordiniranja mjesta održavanja praktične nastave. Isto se odnosi na studentice koje su iz Orašja.
5. U svom mjestu boravka izvaditi u zdravstvenoj ustanovi sanitarnu knjižicu za potrebe realiziranja praktične nastave.
 
Načini realiziranja  praktične nastave 
Studenti se trebaju prijaviti na kolegij  Stručno-pedagoška izobrazba 1 kratica kolegija SPI 1  na E učenju na kojem će od 18.2.22.  dobit  sve potrebne materijale za ispunjenje obveza. Molimo studentice neka  dobro pročitaju  upute koje se odnose na studentice koje studiraju u Mostaru i one koje studiraju u Orašju. Imat će naznačeno na platformi E učenja potrebne dokumente.
 
Na kolegij se  prijavljuju na E učenje redoviti , izvanredni studenti i  kolegice koje polažu razlikovnu grupu kolegija tj. one studnetice  koje ove akademske godine 21/22  trebaju položiti ovaj kolegij.
 
Studentice koje su već u odgojno obrazovnom radu s djecom predškolske dobi, dulje od 2. godine, trebaju na nabavljenu potvrdnicu iz referade na mjestu gdje stoji Mišljenje mentora  dobiti  potvrdu  od kada su angažirani u dječjem vrtiću  ( u jednoj rečenici) uz ovjeru ustanove i potpis ravnatelja/ice. Dakle, studentice trebaju dokumentirati obveze / dnevnik rada kao zadaća i  obveza  koja se nalazi E učenju od 18.2.22, direktno iz odgojne prakse u odgojnim skupinama u kojima su trenutno angažirani. Nakon što ispune dokument tj zadaću, učitavaju je kao i ostale studntice na E učenje.
 
Termini predaje obveza :   potvrdnica za praksu,učitavanja zadaća / rok za predaju/ bit će pravovremeno oglašeni na  E učenju.
Rokovi za predaju obveza bit će u više termina tijekom ljetnog  semestra //travanj, lipanj , rujan 22/
 
Ispit ne treba prijavljivati, ali kolegij treba biti unijet u ISS sustav u ljetnom semestru.
 
Anketa