Predškolski odgoj - Orašje

Stručno -pedagoška izobrazba 2- upute za kolegij

Obavijest i obveze studenata za kolegij Stručno pedagoška izobrazba 2- ljetni semestar 22
Treća godina studija predškolski odgoj
Praktična nastava za studente 3 godine Studija predškolski odgoj bit će realizirana od 7.3.22 do 12.3.22. U tom periodu redoviti studenti neće imati obveza vezano za predavanja na Fakultetu.
Izvanredni studenti koji ne prate nastavu mogu praktičnu nastavu realizirati po svojim mogućnostima, ali u tijeku ove akademske godine.
Studenti se trebaju prijaviti na E učenje na kolegij Stručno-pedagoška izobrazba 2
kratica kolegija SPI 2 na kojem će od 18.2.22. dobit sve potrebne materijale za ispunjenje obveza.

Obveze studenata

1. U referadi nabaviti zahtjev za obavljanje prakse. / naglasiti jedan tjedan /
2. Prijaviti se na kolegij na E učenju isključivo svojom službenom mail adresom na navednei kolegij
3. Pročitati upute o načinu realiziranja prakse
4. Samostalno pronaći dječju ustanovu u svom mjestu boravka u kojoj mogu realizirati praktičnu nastavu. Studentice koje su iz Mostara, ili one koje žele u Mostaru realizirati praktičnu nastavu trebaju se najprije javiti suradnici na kolegiju prof. Imre, radi koordiniranja predškolske ustanove za održavanja praktične nastave do 28.2.22 . Isto se odnosi na studentice koje su iz Orašja.
5. U svom mjestu boravka izvaditi u zdravstvenoj ustanovi sanitarnu knjižicu za potrebe realiziranja praktične nastave./ ukoliko je do sada nisu dobili/

Načini realiziranja praktične nastave
Studenti se trebaju prijaviti na kolegij Stručno-pedagoška izobrazba 2 kratica kolegija SPI 2 na E učenju na kojem će od 18.2.22. dobit sve potrebne materijale za ispunjenje obveza. Molimo, čitati upute koje se odnose na studentice koje studiraju u Mostaru i one koje studiraju u Orašju. Imat će naznačeno na platformi E učenja potrebne dokumente.

Na kolegij se prijavljuju na E učenju redoviti , izvanredni studenti i kolegice koje polažu razlikovnu grupu kolegija,dakle sve kolegice  koje ove akademske godine 21/22 trebaju položiti  ovaj kolegij.

Studentice koje su već u odgojno obrazovnom radu s djecom predškolske dobi, dulje od 2. godine, trebaju na nabavljenu potvrdnicu iz referade na mjestu gdje stoji Mišljenje mentora  dobiti  potvrdu  od kada su angažirani u dječjem vrtiću  ( u jednoj rečenici) uz ovjeru ustanove i potpis ravnatelja/ice. Dakle, studentice trebaju dokumentirati obveze / dnevnik rada kao zadaća i  obveza  koja se nalazi E učenju od 18.2.22, direktno iz odgojne prakse u odgojnim skupinama u kojima su trenutno angažirani. Nakon što ispune dokument tj zadaću, učitavaju je kao i ostale studntice na E učenje.
 
Termini predaje obveza :   potvrdnica za praksu,učitavanja zadaća / rok za predaju/ bit će pravovremeno oglašeni na  E učenju.
Rokovi za predaju obveza bit će u više termina tijekom ljetnog  semestra //travanj, lipanj , rujan 22/Anketa