Predškolski odgoj - Orašje

Stručno -pedagoška izobrazba 3- obveze i upute za realiziranje praktične nastave

Stručno-pedagoška izobrazba 3

Četvrta godina studija predškolski odgoj
Praktična nastava za studente 4 godine Studija predškolski odgoj bit će realizirana od 7.3.22 do 19.3.22. U tom periodu redoviti studenti neće imati obveza vezano za predavanja na Fakultetu.
Izvanredni studenti koji ne prate nastavu mogu praktičnu nastavu realizirati po svojim mogućnostima, ali u tijeku ove akademske godine.
Studenti se trebaju prijaviti na E učenje na kolegij Stručno-pedagoška izobrazba 3
kratica kolegija SPI 3 na kojem će od 20.2.22. dobit sve potrebne materijale za ispunjenje obveza.


Za potrebe realiziranja Stručno -pedagoške izobrazbe 3, studentice trebaju :
• U referadi nabaviti 2 potvrdnice za realiziranje prakse po tjedan dana.
Studentice trebaju realizirati praktičnu nastavu u trajanju  ukupno od dva tjedna.
• Jedan tjedan provode u predškolskog ustanovi u mjestu svog boravka s kojom mogu ostvariti suradnju, i za to prilažu jednu od dobivanih potvrdnica, a drugi tjedan u trajanju od pet radnih dana u prvom razredu devetogodišnje osnovne škole,(FBiH) , ili 1.razredu osnovne škole /Studenti/ce iz R Hrvatske/ gdje prilažu drugu potvrdnicu za praksu u trajanju od 1 tjedna.

  • Studentice koje su izOrašja, ili praktičnu nastavu žele realizirati u Orašju, trebaju se najprije javiti suradnici na kolegiju prof. Imre, radi koordiniranja mjesta održavanja praktične nastave do 28.2.22
  • U svom mjestu boravka izvaditi u zdravstvenoj ustanovi sanitarnu knjižicu za potrebe realiziranja praktične nastave./ukoliko je do sada nisu dobili/
    • Za potrebe realiziranja prakse u osnovnoj školi u trajanju od pet dana, a za potrebe ovog kolegija studentice trebaju nabaviti Didaktičko- metodičke vježbe. u referadi u radno vrijeme referade do 15.6.22 .Osobni dolazak nije nužan, praktikum mogu preuzeti kolegice koje su tada na Fakultetu.
    • Za potrebe realiziranja prakse u predškolskoj ustanovi studentice kao zadaću ispunjavaju dnevnik rada kojeg mogu preuzeti i ponovno učitati na E učenju od 20.2.22.

• Učitanu zadaću,/ dnevnik rada / obje ispunjene potvrdnice te ispunjeni praktikum Didaktičko- metodičke vježbe, studentice će po završenoj i realiziranoj praksi / svih 10 dana / predočit na uvid u terminima koji će biti oglašeni na  E učenju tijekom ljetnog semestra

Studentice koje su već u odgojno obrazovnom radu s djecom predškolske dobi, dulje od 2. godine, trebaju na nabavljenu potvrdnicu iz referade na mjestu gdje stoji Mišljenje mentora dobiti potvrdu od kada su angažirani u dječjem vrtiću ( u jednoj rečenici) uz ovjeru ustanove i potpis ravnatelja/ice. Dakle, studentice trebaju dokumentirati obveze / dnevnik rada kao zadaća i obveza koja se nalazi E učenju od 20. 2.22., direktno iz odgojne prakse u odgojnim skupinama u kojima su trenutno angažirani. Nakon što ispune dokument tj zadaću, učitavaju je kao i ostale studntice na E učenje.Dakle, ne trebaju odlaziti u 1 razred Osnovne škole jer su već u odgojnoj praksi dulje od 2 godine.

Rokovi za predaju obveza bit će u više termina tijekom ljetnog semestra /travanj, lipanj , rujan 22/

Ispit ne treba prijavljivati, ali kolegij treba biti unijet u ISS sustav u ljetnom semestru

 

Anketa