Predškolski odgoj - Orašje

Samostalna stručna praksa- obavijest

 Samostalna stručna praksa- obavijest

Praktična nastava za studente  1 godine Studija predškolski odgoj bit će realizirana od 7.3.22 do 19.3.22 za studente 1DS U tom periodu  redoviti studenti neće imati obveza vezano za predavanja na Fakultetu.
Izvanredni studenti koji ne prate nastavu mogu praktičnu nastavu realizirati po svojim mogućnostima ali u tijeku ove akademske godine.
Obveze studenata 
1. U referadi nabaviti  zahtjev za obavljanje  prakse. / naglasiti  dva  tjedna za diplomski studij/ 
2. Prijaviti se na kolegij na E učenju isključivo svojom službenom mail adresom naziv   kolegija Samostalna stručna praksa kopiranje 1, kratica kolegija SSP ds_1
 
3. Pročitati upute o   načinu  realiziranja prakse 
4. Samostalno pronaći dječju ustanovu u svom mjestu boravka u kojoj mogu realizirati praktičnu nastavu. Studentice koje su iz Mostara, ili one koje žele provesti praktičnu nastavu u Mostaru  trebaju se najprije  javiti suradnici na kolegiju prof. Imre, radi koordiniranja mjesta održavanja praktične nastave. Isto se odnosi na studentice koje su iz Orašja ili u Orašju žele realizirati praktičnu nastavu.
Termini predaje obveza, potvrdnica za praksu bit će pravovremeno oglašeni na E učenju. Rokovi za predaju obveza bit će u više termina  mogući tijekom ljetnog  semestra / 
Ispit ne treba prijavljivati, ali kolegij treba biti unijet u ISS sustav u ljetnom semestru.
 
Načini realiziranja  praktične nastave 
Samostalna stručna praksa - 1 DS-   / 2 tjedna / upute na E učenju
 
Studenti se trebaju prijaviti na  E učenje na kolegij Samostalna stručna praksa kratica kolegija SSP ds_1 na kojem će od 20.2.22.  dobit  sve potrebne upute o načinu realiziranja praktične nastave. Nakon što ispune obveze , u učitanim materijalima, istu kao zadaću učitavaju na E učenje i dobivaju povratnu informaciju 
Molimo, čitati upute koje se odnose na studentice koje studiraju u Mostaru i one koje studiraju u Orašju. Imat će naznačeno na platformi E učenja posebne dokumente. Svi se  trebaju prijaviti na kolegij i redoviti i izvanredni studenti  kolegice. 
 
Studentice bez obzira na studijsku godinu, ukoliko su već u odgojno obrazovnom radu s djecom predškolske dobi, dulje od 2. godine, a trebaju položiti ovaj kolegij  trebaju na nabavljenu potvrdnicu iz referade dobiti  potvrdu  da su angažirani u dječjem vrtiću  ( u  jednoj rečenici) uz ovjeru ustanove i potpis ravnatelja/ice. Dakle,  studentice trebaju dokumentirati obveze / dnevnik rada / direktno iz odgojne prakse koju realiziraju trenutno u odgojnim skupinama u kojima su angažirani. Vrijeme dostave materijala će biti, kako je pravovremeno oglašeno na E učenju. / travanj, lipanj, i rujan 22/ 
 
Anketa