Fizics

Rezultati ispita iz Filozofije fizike

Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti – Mostar

Studijska grupa: Matematika-Fizika/DS

Studenti koji su položili  pismeni dio ispita iz kolegija Filozofija fizike, održanog 17.02.2022.

  1. Bošnjak, Ana (4278/DS)
  2. Bulić, Kristina (4198/DS)
  3. Petrović, Matea (4167/DS)

Usmeni dio ispita i upis ocjene održat će se u petak 25.02.2022. godine u 10,00 sati u kabinetu prof. dr.sc. Zorana Primorca.

Svi studenti/ce mogu pogledati svoje radove isti dan.

Anketa