Pedagoško - psihološko obrazovanje nastavnika

Ispit iz kolegija Metodika nastavnog rada

Ispit iz kolegija Metodika nastavnog rada kod doc. dr. sc. Mirana Pehara održati će se u ponedjeljak, 28. veljače 2022. godine online, putem Google Meet-a.

Link za pristup biti će poslan polaznicima na njihove kontakt mailove.

 
 ESTA Logo RGB S e1590050249491                                                                                             
 
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa