Predškolski odgoj - Orašje

Osnove metodologije pedagoških istraživanja - upis na e-kolegij

Studenti koji u ljetnom semestru slušaju kolegij Osnove metodologije pedagoških istraživanja obvezni su upisati e-kolegij u SUMARUM-u, do 14. ožujka 2022. godine.

Na e-kolegiju će biti dostupne upute za realizaciju predispitnih obveza i nastave kao i popis literature za pripremu ispita.

                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        dr. sc. Antea Čilić, doc.

Anketa