Front page

Novosti

Rezultati ispita iz kolegija Statistika

Pismeni dio ispita iz kolegija Statistika,  održan 3.3.2022. godine na dodatnom terminu ispita za sve studente II. godine studija edukacijske rehabilitacije koji su navedeni kolegij prenijeli iz I. godine studija u II. godinu studija ili ga nisu polagali, s obzirom na njihovu specifičnu situaciju, uvjetno su položile:

  1. Lana Marušić
  2. Sara Ravić
  3. Leonarda Radić
  4. Dragana Marić

Sve studentice koje su uvjetno položile pismeni dio ispita iz kolegija Statistika obvezne su doći na usmeni ispit koji će biti održan 11.3.2022. godine (petak), u 13 sati (pitati učionicu na porti Fakulteta).

Svi studenti koji su pristupili polaganju ispita iz navedenoga kolegija mogu dobiti uvid u svoje uratke 11.3.2022. godine (petak), u 13 sati (pitati učionicu na porti Fakulteta).

Studenti čiji su brojevi indeksa: 13681 i 13672 obvezni su doći na konzultacije u gore navedenom terminu.

U navedenom terminu bit će održane konzultacije za sve studente II. godine edukacijske rehabilitacije koji još uvijek nisu položili ispit iz navedenoga kolegija ili uopće nisu pristupili polaganju ispita.

Za sve dodatne informacije kontaktirati nositeljicu kolegija.

Čestitam studenticama koje su položile ispit iz navedenoga kolegija.

Anketa