Front page

Novosti

Ljetni semestar predavanja - Marijana Pavlović, doc.

Ponedjeljak

Komorna glazba / Klavirski duo 2

14:30 – Ines Radoš – Danijela Kljufaš – Ana Šuta 

Četvrtak

Klavir-obligatno

14:00 – Emma Novković

14:30 – Marko Jakovljević

15:00 – Iva Ćubela

15:30 – Ante Bukovac

16:30 – Karla Jukić

17:00 – Jasna Ivanković 

Anketa