Front page

Novosti

Ljetni semestar predavanja - dr. sc. Mirjana Siriščević, red. prof.

Predavanja su svaki tjedan on-line petkom sa 4. i 5. godinom.

Plan dolazaka u Mostar je sljedeći (obavijestiti će se studenti o dolasku):

18 i 19. 3. 2022. 

22. i 23. 4. 2022.

13. i 14. 5. 2022.

10. i 11. 6. 2022.

Petak

14:00-15:30 – Harmonija 2 (4.god.gl.teorija)

15:30-17:00 – Barokna polifonija 2 (4.god.gl.teorija)

Subota

09:30-12:00 – Aspekti glazbe 20. stoljeća 2 (5.god.gl.teorija)

Anketa