Stručni studij kineziologije

Obavijest - 3. godina MODUL SPORT

Mole se studenti 3. godine preddiplomskog SSK koji su na usmjerenju/modulu SPORT da se jave najkasnije do srijede, 23.3.2022. godine na mail kineziologija@fpmoz.sum.ba sa informacijom o izbornom kolegiju kojega će slušati u VI. semestru. 
Studenti biraju jedan od ponuđenih kolegija kao izborni kolegij 1 i jedan od ponuđenih kolegija kao izborni kolegij 2. 

Izborni kolegij koji mogu odabrati:

IZBORNI KOLEGIJ 1

1. Gimnastika - prof.dr.sc. Zoran Čuljak

2. Plivanje - prof.dr.sc. Ninoslav Šilić

3. Atletika - prof.dr.sc. Ivana Čerkez Zovko

 

IZBORNI KOLEGIJ 2

1. Suvremeni pristup u liječenju boli - doc.dr.sc. Maki Grle

2. Osnove motoričkog učenja - prof.dr.sc. Zoran Čuljak

 

STRUČNI STUDIJ KINEZIOLOGIJE – svršeni studenti od 2016. do 2021.

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2016.

Stručni studij kineziologije, smjer Kineziološka rekreacija i fitnes

1

Marko Čuvalo

2

Ivan Vujević

Stručni studij kineziologije, smjer Nogomet

1

Mario Ivanković

   

2017.

Stručni studij kineziologije, smjer Sportski trener

kineziološke rekreacije i fitnesa

1

Nikša Džono

   

2018.

Stručni studij kineziologije, smjer Sportski trener nogometa

1

Mate Bilić

2

Mirko Renić

2019.

Stručni studij kineziologije, smjer Trener

kondicijske pripreme sportaša

1

Josip Ivanko

3

Monika Odak

2

Petar Boban

2022.

 
       
Anketa