Razredna nastava - Orašje

Metodička praksa 2 i Praktikum i školska praksa- predaja materijala lipanj 22

Kolegice koje su izvršile praksu ,mogu svoje kompletirane materijale : ispunjenu i ovjerenu potvrdnicu i popunjen praktikum Didaktičko- metodičke vježbe predati do 3.6.22.  udo 17h u referadu u Orašju. Nakon toga, materijal će biti poslan u Mostar te će predmetni profesor  opisnu ocjenu unijeti u ISS. Priliku za dostavljanje materiajla kolegice će imati još u rujnu. do  kraja ove  akademske godine. 

Anketa