Razredna nastava - Orašje

Pedagogija djece s posebnim potrebama, link za nastavu

Predavanje iz kolegija Pedagogija djece s posebnim potrebama održat će se u srijedu, 20. travnja 2022. godine u 13,00 sati. Link za pristup predavanju je:

meet.google.com/jbk-oawy-soj
Anketa