Razredna nastava - Orašje

Metodika nastave glazbene kulture 3 - kolokvij

 Kolokviji iz predmeta Metodika nastave glazbene kulture 3  održat će se on-line u sljedećim terminima:
Četvrtak, 19. 5. 2022.


12:00 - Metodika nastave glazbene kulture 3 (prezentacije i ostalo)


Link za pristup:
meet.google.com/ake-ogmj-cyo

Anketa