Promet i logistika

Ekologija u prometu

Rezultati 1.kolokvija iz kolegija Ekologija u prometu:

155 97% izvrstan(5)
149 90% izvrstan (5)
159 90% izvrstan(5)
147 77% vrlo dobar (4)
170 74% dobar (3)
158 64% dobar (3)
144 64% dobar (3)
148 60% dovoljan (2)
150 54% dovoljan(2)
145 47% nedovoljan(1)
153 44% nedovoljan(1)
152 24% nedovoljan(1)
160 10% nedovoljan(1)
146 0% nedovoljan(1)
161 0% nedovoljan(1)


Uvid u radove u četvrtak 19.svibnja u 9:30h, prije predavanja.

Studijski program Promet i logistika, smjer Cestovni promet na Sveučilištu u Mostaru je izrađen prema referentnim fakultetima u Republici Hrvatskoj te Europi. U sklopu studijskog programa studenti se obrazuju u području upravljanja prometnim tokovima, u tehnologije prijevoza robe i putnika, projektiranja prometnica i raskrižja, sigurnosti prometa, prometnog planiranja i vrednovanja projektnih rješenja. Studenti u sklopu obveznih predmeta stječu znanja iz područja analize rada i eksploatacije cestovnih prijevoznih sredstava, projektiranja i održavanja cestovnih prometnica, osnovnih elemenata sigurnosti cestovnog prometa, tehnologije cestovnog prometa s naglaskom na prijevoz robe, održavanja cestovnih vozila i špediterskog poslovanja.

Sveučilišni preddiplomski studij traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik inženjer prometa – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestara. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/-ra – inženjer prometa – 240 ECTS.

E-mail: promet.logistika@fpmoz.sum.ba

Anketa