FPMOZ Banner

Novosti

FPMOZ ODRŽAVAO AKTIVNOSTI PROMOCIJE FAKULTETA PO SREDNJIM ŠKOLAMA

Nakon uspješno realiziranog Dana otvorenih vrata Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, kao i Smotre Sveučilišta, na kojima su studenti posjetili i upoznali pojedine studije, FPMOZ-a je održao i aktivnosti promocije Fakulteta po raznim srednjim školama. Cilj aktivnosti je bio prije svega pobliže upoznati maturante sa studijima koji se izvode na FPMOZ-u, mogućnostima upisa, načinu studiranja kao i mogućnostima zaposlenja po završetku studija. Fakultet zajedno s dekanom prof. dr. sc. Marinom Ćorlukom i nastavnim osobljem zahvaljuje ravnateljima škola na suradnji.

 

Anketa