Front page

Novosti

Rezultati predroka Engleskog jezika 2

Ispit iz Engleskog jezika 2 položila je Marija Brkić.

Studentica koja je položila ispit na predroku treba isti prijaviti putem ISS-a za prvi lipanjski rok,  24. 6. 2022.

Anketa