Biologija

Studij Biologije nudi mogućnost upoznavanja sustava od molekule do živog bića u prirodnom okolišu, upoznavanja i razumijevanja stanica kao osnovnih jedinica života, otkrivanja tajnih nasljeđivanja i raznolikosti životnih oblika na Zemlji. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti eksperimentalni rad u laboratorijima i terenska nastava su zastupljeni značajnim udjelom u nastavi Biologije. Studij Biologije se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i kao dvopredmetni u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Na diplomskom studiju Biologije postoji i istraživački smjer Ekologija i zaštita prirode koji je, pored postojećih, nastao sa svrhom ispunjavanja budućih i trenutnih zahtjeva tržišta i interesa budućih studenata te su zbog toga svi studijski programi usklađeni s planovima i trendovima drugih sveučilišta u svijetu.

Sveučilišni preddiplomski studij (nastavnički i istraživački) traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca biologije  – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij (nastavnički i istraživački) traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/ra biologije (ili ekologije i zaštite prirode) – 120 ECTS.

E-mail: biologija@fpmoz.sum.ba

 

BIOLOGIJA (jednopredmetno i dvopredmetno) –

magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Biologija i Zemljopis

1

Adriana Kolobara

   

2011.

Biologija i Kemija

1

Mirjana Jurić

3

Dragana Matić

2

Marijana Marković

4

Marina Vasilj

2012.

Biologija i Zemljopis

1

Helena Marić

3

Jelena Matuško

2

Aleksandra Samardžić

Biologija i Kemija

1

Željka Čolak

3

Brankica Kolovrat

2

Ljubica Matišić

4

Jelena Šimić

2013.

1

Ana Ivanković

4

Tanja Vrljić

2

Marina Buhač

5

Kristina Lozančić

3

Mirna Soldo

6

Ivan Soldo

Biologija i Zemljopis

1

Dario Šakić

4

Tereza Azinović

2

Boja Grgić

5

Kristina Naletilić

3

Žana Sučić

2014.

Biologija i Kemija

1

Ivana Ćorić

7

Sanda Pleša

2

Ana Antunović

8

Valentina Aralo

3

Joško Bebek

9

Josip Bešlić

4

Lejla Ćorajević

10

Marijana Goluža

5

Boris Krešić

11

Petra Krišto

6

Blagica Milićević

Biologija i Zemljopis

1

Maja Katava

4

Mario Kvasina

2

Vedran Rajič

5

Sandra Mustapić

3

Mihaela Ivanović

2015.

1

Vedran Bagarić

   

Biologija i Kemija

1

Ivana Boras

6

Monika Čuljak

2

Jelena Grebenar

7

Marijan Rajič

3

Rolanda Škobić

8

Nikolina Crnjac

4

Stanka Erić

9

Vlatka Matković

5

Kruno Pandžić

10

Glorija Zlatić

2016.

1

Maja Grbavac

5

Marija Vican

2

Monika Čolak

6

Kristina Marušić

3

Gorana Matošević

7

Kristina Primorac

4

Mate Paštar

Biologija i Zemljopis

1

Robert Relata

3

Miranda Čaveliš

2

Tomislava Bartulić

Biologija i Geografija

1

Ivana Marković

   

2017.

Biologija i Kemija

1

Gabrijela Krišto

7

Anita Kulaš

2

Karmen Marić

8

Martina Medo

3

Matea Nenadić

9

Marija Pavlinović

4

Ivona Raič

10

Marina Rajić

5

Kristina Šetka

11

Josipa Sučić

6

Igor Azinović

Biologija i Geografija

1

Martina Buzuk

7

Marijana Ćubela

2

Iva Kraljević

8

Mirjana Maglica

3

Toni Mihaljević

9

Nikolina Mišura

4

Nikolina Naletilić

10

Martina Oršolić

5

Marija Perutina

11

Igor Petrina

6

Anita Tadić

Biologija i Zemljopis

1

Ivana Vuleta

   

2018.

Biologija i Kemija

1

Matea Knez

4

Marija Pinjuh

2

Ivona Soldo (Mladen)

5

Ivona Soldo (Željko)

3

Matea Matošević

6

Jelena Tadić

4

Sanja Đolo

7

Tanja Galić

5

Sanja Špinderk

8

Reinalda Marić

6

Ivana Tokić

9

Marija Ćuk

7

Vedrana Slišković

10

Daria Grbavac

8

Vendi Ćorić

11

Boris Gavrić

Biologija i Geografija

1

Gorana Trogrlić

5

Kristina Maglica

2

Marija Šimić

6

Stipan Džankić

3

Lucija Duvnjak

7

Mario Jurić

4

Marko Galić

8

Marijana Juko

2019.

Biologija i Kemija

1

Josipa Bagarić

11

Marija Barišić

2

Ivana Galić

12

Željka Knezović

3

Monika Lovrić

13

Josipa Lozančić

4

Sandra Mijić

14

Anđa Šarić

5

Katarina Šušnjar

15

Petar Barišić

6

Branimir Ećimović

16

Matea Filipović

7

Maja Jelić

17

Antonija Jurčić

8

Martina Križanović

18

Ivan Marušić

9

Dijana Maslać

19

Ivana Putica

10

Lidija Šanje

20

Marko Tomas

2020.

Biologija i Geografija

1

Nikolina Bagarić

2

Tatjana Jurić

Biologija i Kemija

1

Ana-Marija Bešlić

8

Dragana Mlinar

2

Luka Starešina

9

Katarina Crnjac

3

Martina Đikić

10

Katarina Gučanin-Gazibarić

4

Mirela Kadijević

11

Mirna Mišković

5

Irena Mišković

12

Kristina Pecollaj

6

Lucija Šušić

13

Ingrid Wolf Stefan

7

Ines Klarić

2021.

Biologija i Geografija

1

Kristina Pranjić

3

Martina Pranjić

2

Elena Marić

Biologija i Kemija

1

Ivona Jurić

   

Biologija

1

Mario Grizelj

4

Josipa Stipić

2

Ana Ereš

5

Renato Vidić

3

Mateo Trlin

2022.

 
       

 

 

Anketa