FPMOZ Banner

Novosti

Broj slobodnih mjesta za upis u prvu godinu preddiplomskih studija - rujanski rok

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA RUJAN PO NATJEČAJU

 

Redni

broj

Fakultet prirodoslovno-matematičkih

i odgojnih znanosti

A

B

C

Ukupno

1.

Kineziologija

0

21

15

36

2.

Glazbena umjetnost

0

7

0

7

3. Glazbena pedagogija 1 11 0 12

4.

Informatika

1

4

25

30

5.

Geografija

0

21

23

44

6.

Kemija

1

9

9

19

7.

Matematika

1

11

13

25

8.

Fizika - dvopredmetni studij

1

8

6

15

9.

Biologija

1

10

9

20

10.

Edukacijska rehabilitacija

0

42

0

42

11.

Promet i logistika

0

56

28

84

12.

Turizam i zaštita okoliša

0

21

23

44

13.

Predškolski odgoj-sveučilišni studij

2

40

47

89

14.

Predškolski odgoj-stručni studij

2

39

0

41

15.

Razredna nastava

2

45

43

90

16.

Pedagogija  

0

13

19

32

17.

Stručni studij kineziologije

0

0

83

83

18.

Informatika-Orašje

0

15

6

21

19.

Razredna nastava-Orašje

0

20

20

40

20.

Predškolski odgoj-sveučilišni-Orašje

0

3

9

12

21.

Predškolski odgoj-stručni-Orašje

0

4

10

14

22.

Stručni studij kineziologije-Orašje

0

0

40

40

23.

Ukupno

12

400

428

840

 

 

 

A – redoviti uz potporu Ministarstva

B-redovito uz plaćanje

C-izvanredni

 

Prijave za II. (rujanski) razredbeni rok primati će se od 29. kolovoza do 9. rujna 2022. godine od 9,00 do 14,00 sati u učionici 208.

U svrhu prijave potrebno je dostaviti:

  1. Izvadak iz matične knjige rođenih i vjenčani list (ukoliko je došlo do promjene prezimena)
  2. Svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju i svjedodžbu mature (Svjedodžbe trebaju biti originalne ili ovjerene kopije s potvrdom drugog Fakulteta gdje se nalaze originali). Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu moraju priložiti rješenje o istovrijednosti svjedodžbi
  3. Potvrda o prebivalištu;
  4. Popunjenu prijavu za razredbeni postupak (formular dobijete na Fakultetu).
  1. Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM. Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta prirodoslovno - matematičkih i odgojnih znanosti: 3381302271308745 UniCredit banka d.d.Mostar
  2. Za Studij kineziologije i za stručni Studij kineziologije: liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima od obiteljskog liječnika, sa naznakom da je student sposoban za upis i studiranje na Studiju kineziologije, odnosno stručni Studij kineziologije na FPMOZ.

Pristupnici strani državljani ne mogu se prijaviti na razredbeni postupak na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u statusu redovitih uz potporu Ministarstva.

 

Razredbeni postupak

Izbor pristupnika za upis na studije u akademskoj 2022. / 2023. godini zasnivat će se na vrednovanju uspjeha u srednjoj školi i prosjeku ocjena iz relevantnih predmeta.

Za pristupnike koji se žele prijaviti i konkurirati za redovite studente uz potporu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, pored uspjeha u srednjoj školi organizirat će se i provjera znanja testom iz područja koje se upisuje.

Za upis studenata u statusu redovitog studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa isti moraju imati izvrstan opći uspjeh u srednjoj školi i iz relevantnih predmeta, kao i izvrstan uspjeh na razredbenom ispitu.

Na studiju Edukacijske rehabilitacije provjera znanja je obvezna.

Na Studiju kineziologije za upis na studij plivanje je eliminatorno.

Na Studiju glazbene umjetnosti, ukoliko pristupnik na razredbenom ispitu ne zadovolji Solfeggio neće moći upisati studij u statusu redovito uz potporu Ministarstva.

Na studijima Edukacijske rehabilitacije i Kineziologije pored vrednovanja uspjeha u srednjoj školi, za sve pristupnike će biti organizirana i održana provjera znanja i vještina.

Upisi

Upisi u I. godinu studija u drugom upisnom roku provodit će se od 12. do 23. rujna 2022. godine. Upisi na studije obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenom postupku.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

  1. upisni materijal
  2. dvije fotografije (format 4X6)
  3. originalne dokumente (ukoliko ih nisu priložili na prijavi za razredbeni postupak)
  4. dokaz o uplaćenim troškovima upisa

Pristupnici koji ostvare pravo upisa, a ne upišu se u vrijeme predviđeno za upis, gube pravo upisa.

Pristupnici koji su se prijavili na razredbeni postupak, a nisu pristupili ispitu nemaju pravo na povrat novca.

Pristupnici koji ne steknu pravo upisa dužni su podignuti svoje dokumente najkasnije u roku od dva mjeseca.

Anketa