Odgojne znanosti - Pedagogija

Školski menadžment - Rezultati ispita - 31.1.2017.

Studenti sa sljedećim brojevima indeksa položili su pismeni dio ispita iz kolegija Školski menadžment održan 31.1.2017.

1422 - 2

Studentima koji prihvaćaju ocjenu upis u indekse održat će se 2. veljače 2017. u 11 sati u kabinetu 218.

 

Studomat
ISS
ISS