Odgojne znanosti - Pedagogija

Evaluacijska istraživanja - rezultati ispita

 Studenti sa sljedećim brojevima indeksa položili su pismeni dio ispita iz kolegija Evaluacijska istraživanja održanog 31.1. 2017. i ostvarili ukupnu ocjenu:

1813-4

1668-5

1713-4

1625-3

1754-5

1624-4

1816-5

1770-3

1675-4

1378-4

1810-4

1674-4

1898-5

1692-5

1671-4

1679-4

1673-4

1838-4

1811-4

1749-5

1834-5

1750-4

1627-4

1756-4

1710-4

1782-5

1755-4

1629-5

1858-5

1757-4

1758-3

Studentima koji prihvaćaju predložene ocjene, upis u indekse održati će se u ponedjeljak 6. veljače u 12 sati u kabinetu 218.

U isto vrijeme održati će se i uvid u radove studenata koji nisu zadovoljili.

 
 ESTA Logo RGB S e1590050249491                                                                                             
 
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa