Glazbena umjetnost

Raspored redovite nastave u ljetnom semestru

RASPORED REDOVITE NASTAVE U LJETNOM SEMESTRU

PONEDJELJAK
09:00 – 10:30 – Instrumentalna polifonija 2 – uč. 026
10:30 – 12:00 – Barokna polifonija 2 – uč. 026
10:00 – 11:30 – Akademsko pismo – uč. 1-2 Mostar
13:00 – 14:30 – Crkvena glazba 2 – uč. 028

UTORAK

09:30 – 11:00 – Komorni ansambl Pro arte – uč. 026

11:00 – 13:00 – ZBOR 1-8 – uč. 026

13:00 – 14:30 – Harmonija na klaviru 4 – uč. 025b ili 108

13:00 – 14:30 – Solfeggio 6 – uč. 028

14:30 – 16:00 – Solfeggio 4 – uč. 028

15:15 – 16:00 – Harmonija na klaviru 2 – uč. 206

16:00 – 17:30 – Osnove harmonije 2 – uč. 026

17:30 – 19:45 – Harmonija na klaviru 2 – uč. 026

16:00 – 17:30 – Metodika glazbene nastave 2 – uč. 028

SRIJEDA

08:00 – 09:30 – Harmonija na klaviru 2 – uč. 028

08:45 – 09:30 – Poznavanje instrumenata 2 – uč. 026
09:30 – 11:00 – Osnove romantičke harmonije – uč.028

11:00 – 12:30 – Harmonija 2 – uč. 028

09:30 – 11:00 – Vokalna polifonija 2 – uč. 026
11:00 – 12:30 – Teorija glazbe 2uč.026

12:30 – 14:00 – Glazbeni stilovi i oblici od 18.-19.stoljeća

12:30 – 14:00 – Solfeggio 8 – uč. 028

14:00 – 15:30 – Solfeggio 2 – uč. 026

15:30 – 17:00 – Glazbe svijeta 2 – uč. 026

14:15 – 15:00 – Glazbena slušaonica 4 – uč. 028
15:00 – 16:30 – Narodna glazbala 2 – uč. 028

16:30 – 17:15 – Glazbena slušaonica 2 – uč. 028

17:00 – 18.30 – Njemački jezik 2

ČETVRTAK

09:30 – 11:00 – Komorni ansambl Pro arte – uč. 026

11:00 – 13:00 – ZBOR 1-8, uč. 026 – uč. 026

13:00 – 14:30 – Osnove vokalne tehnike 2 – uč. 026

13:00 – 14:30 – Glazbena pedagogija 2 – uč. 028 – provjeriti

14:30 – 16:00 – Uvod u povijest umjetnosti 2 – uč. 214

09:30 – 11:00 – Akademsko pismo (vježbe) – uč. 1-4 Mostar

13:30 – 15:00 – Upoznavanje glazbene literature 2 – uč. 028

15:00 – 15:45 – Glazbena slušaonica 6 – uč. 028

15:45 – 17:15 – Povijest glazbe BiH 2 – uč. 028

PETAK

08:00 – 09:30 – Etnomuzikologija 2 i 4 – ured 105a

09:30 – 11:00 – Tradicijska glazba BiH 2 – ured 105a

11:30 – 13:00 – Harmonika-obligatno 2
13:00 – 14:30 – Harmonika-obligatno 4
14:30 – 16:00 – Harmonika-obligatno 2
16:00 – 17:30 – Harmonika-obligatno 2
17:30 – 18:15 – Harmonika-obligatno 2

INDIVIDUALNA REDOVITA NASTAVA

PONEDJELJAK
mr.art. Amela Plosko, asist.
Klavir-obligatno – uč. 025b ili 027
08:30 – Ivan Zvonimir Stejskal
09:00 – Ivan Radoš, I. god.
09:30 – Zlatko Zrno, I. god.
10:00 – Karla Radoš, I. god.
10:30 – Anđela Filipović, I. god.
11:00 – Marijo Puljić, I. god.
11:30 –  Katarina Čolak, I. god.
12:00 – Lucija Hrstić, IV. god.
12:30 – Petra Mijatović
13:00 – Korepeticija
13:45 – Korepeticija
14:30 – Korepeticija

ČETVRTAK

mr.art. Amela Plosko, asist. – uč. 027

08:00 – Antonio Knezović, I. god.

08:30 – Ante Kljajo, I. god.
09:00 – Marin Cecić, IV. god.

09:30 – Klavir glavni predmet

10:15 – Klavir glavni predmet

11:00 – Nikolina Zovko, III. god.

11:30 – Korepeticija

12:15 – Korepeticija

13:00 – Bruno Vuger, I. god,

13:30 – Klavir glavni predmet

14:15 – Korepeticija

SRIJEDA

Marijana Pavlović, doc.
Klavir-obligatno – uč. 108
14:00 – Filip Matak
14:30 – Tin Bariša Ivković

15:00 – Jelena Budimir
15:30 – Danijela Soldo
16:00 – Anica Puljić
16:30 – Andjela Filipović

17:00 – Sara Marolt
17:30 – 19:00 – Komorna glazba/Klavirski duo 2 – uč. 027

ČETVRTAK

Marijana Pavlović, doc.
Klavir-obligatno – uč. 025b
14:00 – Dragan Ivankovic
14:30 – Marin Vitas
15:00 – Danijel Vidovic
15:30 – Matea Lovric
16:00 – Josipa Palac
16:30 – Melani Strinic 
17:00 – Karlo Milićević – korepeticija
17:45 – Nikolina Zovko – korepeticija

Kada profesorica solo pjevanja dolazi korepeticija se prebacuje s četvrtka na ponedjeljak od 16:00-17:30h.

PONEDJELJAK

Dubravka Zelenika Miličević, asist.

Klavir-obligatno – uč. 025b
14:00 – Marija Filipović
14:30 –Borna Pehar, I. god.
15:00 –Dario Adam Raguž, I. god.
15:30 – Martina Zeljko, I. god.
16:00 – Milan Mijo Đerek, I. god.
16:30 – Marija Paponja, I. god.
17:00 – Ana Topić, I. god.
17:30 – Iva Kraljević, I. god.
18:00 – Petra Perić, I. god.
18:30 – Antonija Kasalo, I. god.
19:00 –Ivan Zvonimir Stejskal, I. god.
19:30 – Jurica Krišto

SRIJEDA

Dubravka Zelenika Miličević, asist.
Klavir – obligatno – uč. 025b

08:30 – Alen Burić
09:00 – Kristina Soldo
09:30 – Lucija Gulin
10:00 – Matea Čolak
10:30 – Stjepan Jelica, I. god.
11:00 – Teo Jurjević
11:30 – Magdalena Bogić, I. god.
12:00 – Ana Gabrić
12:30 – Josip Gudelj
13:00 – Stanko Raić
13:30 – David Gagro
14:00 – Denis Burić
14:30 – Robert Sivrić

Glazbena umjetnost

Mnogo je primjera o značaju glazbe i njenoj ulozi u društvu i životu čovjeka, zato danas predstavljamo Studij glazbene umjetnosti koji predstavlja značajan kulturni i umjetnički dio Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Glazba je reproduktivna umjetnost koja oplemenjuje čovjeka, budi osjećaj za red i ljepotu, te time idealizira i karakterizira različite narode. Kao kompleksna umjetnost dijeli se na vokalnu (glazba koja se pjeva), instrumentalnu (glazba koja se svira) i vokalno-instrumentalnu glazbu (kombinacija prve dvije navedene). Skladatelji pišu glazbu, a interpretatori glazbenici je izvode.

Mnoga od zanimanja u glazbi uključuju: graditelje instrumenata; glazbene pedagoge, teoretičare, instrumentaliste – nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama, glazbenim akademijama; dirigente koji predstavljaju voditelje većih ansambala – zborova i/li orkestara; muzikologe - znanstvenike koji se bave poviješću glazbe i njenim problemima; te etnomuzikologe koji se bave proučavanjem tradicijske i glazbene kulture cijeloga svijeta.

OPIS I TRAJANJE STUDIJA GLAZBENE UMJETNOSTI   
Studij glazbene umjetnosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru usporediv je s programima istovrsnih studija na visokim umjetničkim učilištima u Hrvatskoj i Europi, što podrazumijeva široke mogućnosti pokretljivosti i razmjene studenata kroz školovanje kako na preddiplomskoj i diplomskoj tako i na poslijediplomskoj razini. 
Preddiplomski studij traje 8 semestara, četiri godine (240 ECTS bodova) – zvanje prvostupnik/-ca struke (odabranoga smjera); a diplomski traje dva semestra, jednu godinu (60 ECTS bodova) – zvanje magistar/-ra struke (odabranoga smjera).

KOMPETENCIJE NA STUDIJU GLAZBENE UMJETNOSTI              
Završetkom diplomskoga Studija glazbene umjetnosti studenti stječu zvanje magistar/-ra struke Glazbene kulture, Glazbene teorije, Etnomuzikologije, Klavira, Violine, Klasične harmonike (ovisno o smjeru koji je upisan), te cijeli niz sposobnosti i kompetencija:

Glazbena kultura – ima sposobnost slušno predočiti notni zapis, orijentirati se u partituri; analizirati i tumačiti različite sastavnice glazbenoga djela i instrumentaciju kroz harmonijske i polifone komponente, te vlada osnovama pjevačke tehnike za potrebe vođenja zborova), može samostalno voditi nastavu glazbene kulture / glazbene umjetnosti u općim osnovnim i srednjim školama te solfeggia, teorije glazbe i zbora u osnovnim (nižim) glazbenim školama; voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Glazbena teorija – sposobnost izvođenja teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost a vista solfeggiranja i slušnoga predočavanja notnog zapisa – orijentacija u partituri.

Etnomuzikologija – ima kompetencije profesora etnomuzikologije u osnovnim i srednjim općim i glazbenim školama, može voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova i orkestara na amaterskoj razini; osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija, te za samostalni istraživački i znanstveni rad u području glazbene folkloristike.

Klavir – kompetencije profesora klavira u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, sposobnost korepetiranja, solistička djelatnost, visoka razina izvođačke djelatnosti.

Violina – kompetencije profesora violine u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi, solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, visoka razina izvođačke vještine.

Klasična harmonika (dislocirani Studij glazbene umjetnosti u Kreševu) – solistička i komorna djelatnost, sposobnost sviranja u orkestru, sposobnost vođenja nastave harmonike u osnovnoj i srednjoj glazbenoj školi.

Upisom psihološko-pedagoške i metodičke grupe predmeta akademski glazbenik teoretičar ili instrumentalista osposobljen je za izvođenje nastave teorije ili instrumenta u osnovnim / nižim i srednjim glazbenim školama.

SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA      
Studij glazbene umjetnosti uspješno surađuje sa Simfonijskim orkestrom iz Mostara i Dubrovnika, s glazbenim akademijama Splita, Zagreba, Sarajeva, Hrvatskim narodnim kazalištem Mostar, CAMS Music Trust iz Cambridgea (UK), Hrvatskom glazbom Mostar, Studentskim zborom Sveučilišta u Mostaru, te s cijelom sveučilišnom zajednicom u Mostaru i mnogim drugim institucijama.

NAGRADE I PRIZNANJA STUDENTIMA I NASTAVNICIMA

Studenti i nastavnici Studija glazbene umjetnosti za svoj rad dobitnici su mnogih nagrada i priznanja na području znanstveno-nastavnoga rada, vokalne glazbe (solo i zbornog pjevanja), te kao glazbenici instrumentalisti.

UVJETI UPISA               
Završena srednja četverogodišnja škola (srednja glazbena škola odabranoga instrumenta je uvjet za sve instrumentalne smjerove) i položen razredbeni ispit.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja...) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici: www.fpmoz.sum.ba  

DOĐITE I POKUŠAJTE! 

Vjerujemo da će vam se trud isplatiti jer će te razviti svoje vještine, unaprijediti sposobnosti i steći pozitivne navike, uz napomenu da su svi naši bivši studenti uspješno zaposleni profesori te reproduktivni umjetnici.

Administrativno osoblje:         
Pročelnica: dr. sc. Lidija Vladić-Mandarić, doc.           

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte: glazbena.umjetnost@fpmoz.sum.ba

 

 Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}
Učitavam...