International cooperation

Znanstveni skup "Od znanosti do učionice" (znanstvena, stručna i studentska konferencija) - Split (listopad 2017.)

 11. dani osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije Prema kvalitetnoj školi,

Znanstveni skup s međunarodnom suradnjom Od znanosti do učionice

(znanstvena konferencija, stručna konferencija, studentska konferencija),

5. i 6. listopada 2017. godine, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

 

Cilj je konferencije ostvariti interakciju znanosti i prakse, a teme o kojima će se raspravljati pripadaju društvenom, humanističkom, prirodnom, tehničkom i umjetničkom području. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija podijeljena je na međunarodnu znanstvenu konferenciju i stručnu konferenciju. Ciljana grupa: djelatnici iz sustava ranoga i predškolskoga te osnovnoga odgoja i obrazovanja (odgajatelji, učitelji, profesori, stručni suradnici), djelatnici iz zdravstvenoga sustava, djelatnici iz sustava socijalne skrbi, sveučilišni nastavnici i znanstvenici, volonteri iz nevladinih udruga i dr.

Konferencija je podijeljena na:

 • Međunarodnu znanstvenu konferenciju
 • Stručnu konferenciju
 • Studentsku konferenciju.

1. Međunarodna znanstvena konferencija uključuje:

 • plenarna izlaganja
 • izlaganja radova u sekcijama
 • predstavljanje radova posterima (Posteri će biti izloženi cijelo vrijeme konferencije u dvorani ili ispred nje, a u programu konferencije bit će predviđeno vrijeme kada će autor biti uz svoj poster i odgovarati na pitanja zainteresiranih.). 

2. Stručna konferencija uključuje:

 • radionice
 • objavljivanje radova u Zborniku radova (11. dani osnovnih škola - Prema kvalitetnoj školi)
 • postere.

 Teme međunarodne znanstvene i stručne konferencije:

 • Obrazovna tehnologija u osnovnoj školi, Hibridno učenje i poučavanje, Alati za oblikovanje online kolegija, Strategije i praksa u profesionalnoj orijentaciji učitelja, Refleksivna nastavna praksa, Inkluzivno obrazovanje - Inkluzivna nastavna praksa, Kreativno i kritičko promišljanje u obrazovanju/nastavi, Razigrana znanost, Znanstvena i umjetnička pismenost, Istraživački rad i primjena u praksi, Znanost u svakodnevnom životu, Kreativno učenje u izvanučioničkoj nastavi, Znanstveni i umjetnički projekti, Suvremeni kurikul, Izvannastavne / izvanškolske aktivnosti, Poticanje i razvoj interkulturalnih stavova kod učenika, Ljudska prava i socijalna pravda u obrazovanju, Obrazovanje učenika s posebnim potrebama, Umjetna inteligencija u obrazovanju, Inteligentni sustavi za učenje i poučavanje.

3. Studentska konferencija uključuje:

 • Aktivno sudjelovanje: prezentacija i usmeno izlaganje rad i poster.
 • Pasivno sudjelovanje: slušanje i sudjelovanje u raspravama te sudjelovanje u radionicama.

Naputci za sudjelovanje:

Registraciju i predaju sažetaka radova, radionica i postera za stručnu i znanstvenu konferenciju možete izvršiti na stranici: marul.ffst/danios do 1. 6. 2017. godine.

Link za prijavu: http://bit.ly/odznanostidoucionice2017

Obavijest o recenzijama sažetaka radova, radionica i postera: 7. 6. 2017. godine.

Stručni rad u cijelosti poslati: do 1. 9. 2017. godine.

Obavijest o recenzijama stručnih radova: 15. 9. 2017. godine.

Prihvaćen stručni rad bit će objavljen u časopisu 11. Dani osnovnih škola – Prema kvalitetnoj školi.

Znanstveni rad u cijelosti poslati: do 1. 12. 2017. godine.

Obavijest o recenzijama znanstvenih radova: do 20. 12. 2017. godine.

Kategorizirani radovi znanstvene konferencije bit će objavljen u časopisu Školski vjesnik, časopis za školska i pedagoška pitanja.

Tehnički urednik konferencije zadržava pravo bez recenzenata vratiti rad radi potrebnih ispravaka.

Svi radovi moraju biti lektorirani.


Kotizacija u visini od 200 HRK uključuje: publikaciju, potvrdu o izlaganju, osvježenja u stankama i društvena događanja.

Uplatu kotizacije treba izvršiti do 1. srpnja 2017. godine.

Primatelj: Filozofski fakultet u Splitu, žiro račun: HR5123300031100066764, poziv na broj: 3055.

Svrha plaćanja: Od znanosti do učionice – ime i prezime sudionika - ime ustanove (OIB ustanove).

Po vidljivoj uplati na e-adresu uplatitelj će primiti obavijest o primitku kotizacije.

Kotizacija se za Studentsku konferenciju ne plaća.

Smještaj za sudionike:

Obvezna prijava za smještaj do 1.6.2017. godine.

Hotel Dujam http://www.hoteldujam.com/

Smještaj i putovanje potrebno je organizirati individualno.

Više informacija o smještaju možete potražiti na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt osobe:

Suzana Tomaš, Gabrijela Bašić, Ivana Restović, Lada Maleš, Mario Krnić, Snježana Dobrota, Ines Blažević,

e-adresaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Više informacija o ovim konferencijama na stranici: http://marul.ffst.hr/danios/?view=featured

 

Anketa