FPMOZ upisi

Općenito

Opći podaci

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti jedan je od fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Proizašao je iz Pedagoškoga fakulteta akademske godine 2005/2006. Od akademske godine, 2005/2006., Fakultet djeluje po programu Bolonjskoga procesa (3+2+3).Dodiplomski studij traje tri godine, a po njegovu završetku stječe se naziv prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea). Diplomski studij traje dvije godine. Njegovim završetkom stječe se naziv magistar/ magistra struke. Nakon toga može se upisati doktorki studij koji traje još tri godine. 

Analizirajući potrebe za različitim obrazovnim profilima kao i interes studenata, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti želi udovoljiti navedenim potrebama i interesima pa fleksibilnim organizacijskim pristupom budućim studentima nudi višestruke kombinacije studija.

Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru stječu se znanja sveučilišnih studija u širem spektru različitih usmjerenja.

Gotovo cjelokupno obrazovanje kadrova za predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje u djelatnosti je Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti! U tom nastavnom procesu sudjeluje 250 nastavnika i suradnika. Stručni kadar koji sudjeluje u radu fakulteta, osim s našeg Sveučilišta, dolazi i sa Sveučilišta iz Zagreba, Zadra, Splita, Osijeka, Opatije, Rijeke, Sarajeva i Tuzle..

 
 ESTA Logo RGB S e1590050249491                                                                                             
 
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa