FPMOZ upisi

Novosti

Upisi u više godine se vrše do 15.10.2016.

Prilikom upisa potrebno je priložiti :

1)    upisni materijal

2)    dokaz o uplati za upis na  žiro-račun Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti  

154 921 200 516 915 4  kod Intesa Sanpaolo banka d.d.

Visina školarine po semestru:

Preddiplomski studij

Visina školarine po semestru

A

B

C

Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti

200

750

750

Studij fizičke kulture

200

750

 

Stručni Studij kineziologije

 

 

1000

Studij glazbene umjetnosti

200

750

 

Instrumentalni smjer na Studiju glazbene umjetnosti

350

1000

 

A- redoviti uz potporu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa

B- redoviti studenti koji sami plaćaju studij

C- izvanredni studenti

3)    dokaz o uplati od 10 KM na žiro-račun Sveučilišta u Mostaru 3381302231566875 sa naznakom za Studentski Zbor.

Upis na prvu godinu diplomskih studija:

Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:

- Rodni list

- Uvjerenje o prebivalištu

- Diplomu (potvrdnicu) o završenom odgovarajućem studiju

- Dodatak diplomi (suplement) 

- Prijepis ocjena

- Kopija osobne iskaznice

- Kopija indeks s peddiplomskog studija (za studente koji se prijavljuju u statusu redovitih uz potporu ministarstva)

- Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima od obiteljskog liječnika za Studij fizičke kulture

- Potvrda o uplati troškova razredbenog postupka na žiro-račun Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti   154 921 200 516 915 4  kod Intesa Sanpaolo banka d.d. u iznosu od  50 KM.NAPOMENA !

 

Upisni materijal prilikom predavanja mora biti uredno ispunjen.

Anketa