Turizam i zaštita okoliša - Orašje

Rezultati ispita iz kolegija Ekonomika Turizma

EKONOMIKA TURIZMA

Rezultati ispita 20.6.2017.

 

Nastavnici: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana

Skala ocjenjivanja:

Broj bodova

Ocjena

0 – 49

nedovoljan (1)

50 – 59

dovoljan (2)

60 – 74

dobar (3)

75 – 89

vrlo dobar (4)

90 – 100

izvrstan (5)

 

Prezime

Ime

Broj bodova

0cjena

MRKONJIĆ

BARBARA

20

1

MATIĆ

ANDREA

50

2

BAINAC

PATRIK

30

1

BILUŠIĆ

IVA

70

3

MAROŠ

MARKO

10

1

TOKIĆ

JOSIPA

10

1

KRIŽANOVIĆ

KARLO

0

1

Učitavam...