Ekologija, zaštita prirode i okoliša

Ispiti kod prof. Jaroslava Vege

Ispit kod prof. Vege iz kolegija Osnove prostornog i regionalnog planiranja održat će se 15.7. u 12.00 sati na Građevinskom fakultetu u kabinetu profeosra.

Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa