Odgojne znanosti - Pedagogija

Školski menadžment - Rezultati ispita - 15.9.2017.

 Studenti s sljedećim brojevima indeksa položili su pismeni dio ispita iz kolegija Školski menadžment održan 15.9. 2017.:

2216-2

2192-2

2161-2

2194-3

2097-3

Studentima koji prihvaćaju predloženu ocjenu upis u indekse održat će se 21. rujna u 9:30 u kabinetu 218.

( U isto vrijeme održati će se i uvid u radove)

 
 ESTA Logo RGB S e1590050249491                                                                                             
 
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa