Odgojne znanosti - Pedagogija

Obavijest o obrani doktorske disertacije

OBAVIJEST

      Antea Čilić, branit će doktorsku disertaciju pod nazivom:  “Čimbenici učinkovitosti osnovnih škola ”.

      Obrana će se održati 13. listopada 2017. godine u 15:00 sati na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru (učionica 1-4).

      Pristup je slobodan.

 
 ESTA Logo RGB S e1590050249491                                                                                             
 
Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa