Razredna nastava - Orašje

Rezultati ispita iz kolegija Osnove pedagogijske statistike

 Student sa sljedećim brojem indeksa položio je pismeni dio ispita iz kolegija Osnove pedagogijske statistike, održan 13. listopada 2017.:

2263-3

Upis ocjena u indekse održat će se 27. listopada u 16. sati u Orašju.

Učitavam...
Anketa