Razredna nastava - Orašje

Obiteljska pedagogija, predispitne obveze

Sveučilište u Mostaru

Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti

Smjer/grupa: Razredna nastava 

Obveze studenata za kolegij

OBITELJSKA  PEDAGOGIJA

  1. Svi redoviti studenti su obvezni redovno prisustvovati vježbama s pravom dva (2) izostanka.
  • Redoviti studenti će na vježbama dobiti temu seminarskog rada koju su obvezni izlagati. Seminarski rad može sadržavati max. četiri (4) stranice uz obvezno izlaganje uz prezentaciju, plakat ili bilo koje drugo tehničko pomagalo.
  • Student na seminarima ukratko usmeno izlaže (prezentira) temu svog rada (na raspolaganju ima 5-10 min.) te odgovara na pitanja slušatelja.
  • Čitanje seminarskog rada pri izlaganju neće se tolerirati. U tom slučaju student je dužan pripremiti se za svoje izlaganje a priliku ponovnog izlaganja dobiva tek nakon svih ostalih studenata.
  • Usmeno izlaganje seminarskog rada uvjet je za izlazak na ispit.
  • Studenti su dužni prije izlaganja poslati svoj rad predmetnom asistentu e – mail
  • poštom najmanje tri (3) dana prije izlaganja.
  • Konačnu verziju seminarskog rada student je dužan printati (bez uvezivanja).
  1. Svi izvanredni studenti dužni su se javiti predmetnom asistentu za temu seminarskog    rada te isti bez uvezivanja dostaviti predmetnom asistentu najmanje deset (10) dana prije prvog ispitnog roka. Seminarski rad treba sadržavati osam (8) stranica za izvanredne studente.

                                                            

mr.sc.Katarina Šimić, v.asistent

Anketa