Razredna nastava - Orašje

Didaktika - Obveze i literatura

 Predispitne obveze studenata :

  1. Iz obvezne literature pripremiti jednu temu/ poglavlje/  u obliku ppt. Istu student ima obvezu izložiti.
  2. Popuniti praktikum Vježbe iz didaktike, te popunjen predočiti na ispitnom terminu.
  3. Pismeni ispit će sadržavati pitanja iz obvezne literature.
  4. Nakon što položi pismeni ispit student pristupa usmenom dijelu ispita uz predočenje izvršenih predispitnih obveza/ popunjen praktikum i izložena tema /
  5. Izvanredni studenti mogu pristupiti predroku, a termini će biti pravovremeno oglašeni na  web stranici Fakulteta./ sječanj2018./

Literatura za kolegij  

  1. VASILJ, Mario, Didaktičke teme,Sveučilište u Mostaru, , Mostar, 2016.  – referada Orašje
  2. MUŠANOVIĆ, Marko; VASILJ, Mario; KOVAČEVIĆ, Sonja: Vježbe iz didaktike,  Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka, 2010. / Praktikum / - referada Orašje

 Nositelj kolegija : dr.sc. Mario Vasilj, red. prof.

Anita Imre, viši asistent

Kontakt: anita_imre @yahoo.de

Učitavam...
Anketa