Edukacijska rehabilitacija

Rezultati ispita iz kolegija Rehabilitacija igrom

Srijeda, 11 Srpanj 2018 14:13

Rezultate ispita iz kolegija Rehabilitacija igrom održan 13. lipnja 2018. godine možete pogledati u tablici ispod.

 

Red.br.

Broj studenta

Ocjena

 

1.

11835

Dobar (3)

 

2.

11807

Dobar (3)

 

3.

11821

Vrlodobar (4)

 

4.

11801

Vrlodobar (4)

 

5.

11847

Vrlodobar (4)

 

6.

11844

Vrlodobar (4)

 

7.

11850

Vrlodobar (4)

 

8.

11818

Vrlodobar (4)

 

9.

11829

Nedovoljan (1)

 

10.

11301

Odličan (5)

 

11.

11834

Vrlodobar (4)

 

12.

11813

Dovoljan (2)

 

13.

11849

Vrlodobar (4)

 

14.

11815

Nedovoljan (1)

 

15.

11836

Dobar (3)

 

16.

11822

Odličan (5)

 

17.

11812

Nedovoljan (1)

 

18.

11827

Dobar (3)

 

19.

11826

Nedovoljan (1)

 

20.

11854

Nedovoljan (1)

 

21.

11848

Nedovoljan (1)

 

22.

11824

Nedovoljan (1)

 

23.

10941

Nedovoljan (1)

 

24.

11858

Dobar (3)

 

25.

10931

Dovoljan (2)

 

26.

10973

Nedovoljan (1)

 

27.

10987

Dovoljan (2)

 

28.

11808

Odličan (5)

 

29.

11825

Dobar (3)

 

30.

10955

Nedovoljan (1)

 

31.

10990

Nedovoljan (1)

 

32.

11860

Vrlodobar (4)

 

33.

11810

Vrlodobar (4)

 

34.

11852

Dovoljan (2)

 

 

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita iz kolegija Razvoj osoba s IT

Srijeda, 11 Srpanj 2018 12:54

Rezultate ispita iz kolegija Razvoj osoba s IT, održanog 19. lipnja 2018. godine, možete pogledati u tablici ispod.

Red.br.

Broj studenta

Ocjena

 

1.

11860

Dovoljan (2)

 

2.

10986

Dovoljan (2)

 

3.

11848

Nedovoljan (1)

 

4.

11832

Dobar (3)

 

5.

11803

Vrlodobar (4)

 

6.

11849

Vrlodobar (4)

 

7.

11813

Dobar (3)

 

8.

10970

Nedovoljan (1)

 

9.

9363

Dovoljan (2)

 

10.

11844

Nedovoljan (1)

 

11.

11821

Dobar (3)

 

12.

10979

Dovoljan (2)

 

13.

11858

Dovoljan (2)

 

14.

11846

Nedovoljan (1)

 

15.

10990

Nedovoljan (1)

 

16.

11293

Dovoljan (2)

 

17.

11814

Nedovoljan (1)

 

18.

11856

Nedovoljan (1)

 

19.

11798

Nedovoljan (1)

 

20.

10164

Nedovoljan (1)

 

21.

10941

Dovoljan (2)

 

22.

11833

Dovoljan (2)

 

23.

11816

Nedovoljan (1)

 

24.

10965

Dobar (3)

 

25.

11859

Vrlodobar (4)

 

26.

11828

Vrlodobar (4)

 

27.

11805

Nedovoljan (1)

 

28.

11843

Vrlodobar (4)

 

29.

11845

Dobar (3)

 

30.

11841

Dobar (3)

 

31.

11799

Dobar (3)

 

32.

11863

Nedovoljan (1)

 

33.

11295

Dovoljan (2)

 

34.

11822

Dobar (3)

 

35.

11815

Nedovoljan (1)

 

36.

11812

Nedovoljan (1)

 

37.

11862

Vrlodobar (4)

 

38.

11294

Vrlodobar (4)

 

39.

11811

Vrlodobar (4)

 

40.

11802

Nedovoljan (1)

 

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita iz kolegija Matematika za slijepe 05.07.2018. godine

Srijeda, 11 Srpanj 2018 11:09

Rezultati ispita iz kolegija Matematika za slijepe koji je održan 05. srpnja 2018. godine

 

IME I PREZIME STUDENTA

OCJENA

1.       Bilać Gabrijela

Ispit položen na prethodnom roku

2.       Bojo Tijana

Nedovoljan (1)

3.       Bošnjak Sara

Dovoljan (2)

4.       Bradvica Ivana

Nedovoljan (1)

5.       Dodig Darija

Ispit položen na prethodnom roku

6.       Grizović Azra

Ispit položen na prethodnom roku

7.       Grubišić Jelena

Ispit položen na prethodnom roku

8.       Jakešević Daria

Ispit položen na prethodnom roku

9.       Jukić Matea

Nedovoljan (1)

10.   Jurčević Ivana

Nedovoljan (1)

11.   Karadža Martina

Ispit položen na prethodnom roku

12.   Karin Tonka

Nedovoljan (1)

13.   Kotromanović Nikolina

Dobar (3)

14.   Levarda Danijel

Ispit položen na prethodnom roku

15.   Macan Elizabeta

Nije pristupila

16.   Marić Marija

Dobar (3)

17.   Mihovilčević Anita

Nedovoljan (1)

18.   Mikulić Karla

Nedovoljan (1)

19.   Mikulić Milka

Ispit položen na prethodnom roku

20.   Perutina Matea

Nedovoljan (1)

21.   Puljiz Mila

Vrlo dobar (4)

22.   Šarac Marko

Dobar (3)

23.   Šutalo Matea

Ispit položen na prethodnom roku

24.   Tomić Martina

Nije pristupila

25.   Vukić Marija

Nedovoljan (1)

26.   Vukoja Kristina

Nedovoljan (1)

Rezultati ispita Opširnije...


Edukacijska rehabilitacija

U okviru studijskog programa edukacijske rehabilitacije prvostupnici stječu uvid u komplementarne koncepte o razvoju odgojno-obrazovnih i rehabilitacijskih znanosti te razvijaju profesionalni identitet u područjima: oštećenja vida, motorički poremećaji, kronične bolesti i art terapije te inkluzivni odgoj i obrazovanje i rehabilitacija.  Studenti stječu temeljna znanja o dijagnostičkim, odgojno-obrazovnim i terpijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji. U dijelu studijskog programa odgojno-obrazovne rehabilitacije koji se odnosi na proučavanje fenomenologije osoba s teškoćama vizualne percepcije, provstupnici usvajaju temeljna znanja o biološkom, psihološkom i socijalnom funkcioniranju osoba s teškoćama vizualne percepcije, o važnosti odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog procesa za rast i razvoj djece s teškoćama vizualne percepcije, kao i o specifičnostima odgojno-obrazovnih programa koji se primjenjuju u ovom području. Studenti stječu i spoznaje o antropološkim dimenzijama i fenomenologiji motoričkih poremećaja i kroničnih bolesti; bioetičkim i deontološkim načelima u analizi raznih problemskih područja na kronološkom kontinuumu tijekom rasta i razvoja; raznim doktrinama psihosocijalne i kompleksne rehabilitacije; ranoj razvojnoj rehabilitaciji; rehabilitacijskom i konduktivnom odgoju i obrazovanju; paradigmi sofrologije u razvoju discipline; interdisciplinarnosti (profesionalnoj etici i kompetencijama); povezanosti znanosti (biomedicinske, humanističke, društvene i druge discipline) i umjetnosti; profilaktičkoj i terapijskoj funkciji kreativnosti; transpovijesnim, transkulturnim i suvremenim pristupima u konceptima kreativnih i art terapija; kao i o drugim komplementarnim pristupima usmjerenima na otkrivanje i podržavanje životnih potencijala i kvalitete življenja u čovjeka.  Kroz dio studijskog programa koji se odnosi na inkluzivni odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju, studenti usvajaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava i razvijaju razumijevanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta. Razumiju značajke razvoja i funkcioniranja u različitim okruženjima, djece i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), poremećajima iz autističnog spektra i višestrukim teškoćama. Sposobni su primijeniti temeljne tehnike odgojno-obrazovne rehabilitacijske procjene i interpretirati dobivene podatke. Sposobni su primijeniti odgojno-obrazovne rehabilitacijske postupke s ciljem unaprjeđenja općeg, kao i funkcioniranja u okviru pojedinih (razvojnih) područja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Završetkom studija prvostupnik može sudjelovati, uz nadzor magistra struke, u:

  • kreiranju i primjeni programa podrške u ranom razvoju
  • odgoju i obrazovanju
  • zapošljavanju i uključivanju u život socijalne zajednice djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.

Studenti su osposobljeni za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija. Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u edukacijsko-rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Diplomski studij:

U okviru studijskog programa edukacijske rehabilitacije studenti stječu znanja o dijagnostičkim, odgojno-obrazovnim i terapijskim postupcima, timskom radu, profesionalnoj etici i interdisciplinarnoj komunikaciji u području inkluzivne edukacije i rehabilitacija.

Modul: Inkluzivna edukacija i rehabilitacija

Studenti po završetku modula mogu analizirati značajke razvoja i funkcioniranja, u različitim socijalnim kontekstima, djece i odraslih osoba s teškoćama učenja, ADHD-om, sniženim intelektualnim sposobnostima, poremećajima iz autističnog spektra te višestrukim teškoćama. Znaju odabrati primjerene tehnike procjene, provesti procjenu, integrirati podatke iz različitih izvora procjene te razumjeti ishode procjene na izradu individualiziranih programa i procesa poučavanja. Samostalno kreiraju, primjenjuju i evaluiraju individualizirane odgojno-obrazovne i rehabilitacijske postupke primjerene specifičnim potrebama pojedinaca i skupina djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju plan podrške u ranom razvoju, odgoju i obrazovanju i zapošljavanju. Samostalno kreiraju, provode i evaluiraju aktivnosti unapređenja socijalne inkluzije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom na svim razinama ekoloških sustava. Argumentima zastupaju suvremeni pristup invaliditetu u kontekstu ljudskih prava. Zastupaju shvaćanje invaliditeta kao posljedice međudjelovanja oštećenja i utjecaja socijalnog konteksta (obitelj, odgojno-obrazovne ustanove, šira okolina). Sposobni su promicati prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja kao i osoba s invaliditetom u zajednici.

Magistri edukacijske rehabilitacije imaju usvojena znanja i vještine potrebne za:

  • profesionalnu interdisciplinarnu suradnju (u odgoju i obrazovanju, rehabilitaciji i kliničkoj praksi)
  • neposredni odgojno-obrazovni rad
  • savjetovanje drugih stručnjaka i roditelja, kao i za superviziju rada prvostupnika koji je završio preddiplomski studij odgojno-obrazovne rehabilitacije
  • Osposobljeni su za pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Sposobni su planirati i provoditi znanstvena istraživanja
  • Imaju razvijenu svijest o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u odgojno-obrazovnoj rehabilitacijskoj praksi te prepoznaju potrebu i spremnost za uključivanje u cjeloživotno učenje.

Nositelj ove kvalifikacije ovlašten je izvršavati stručni posao u području za koje je stekao/la naziv. Studij je zasnovan na znanjima iz interdisciplinarnog područja odgojno-obrazovnih rehabilitacijskih znanosti pod kojima se podrazumijevaju različiti dijagnostički, odgojno-obrazovni i rehabilitacijski postupci koji su povezani s teškoćama učenja, deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD), intelektualnim teškoćama, poremećajima iz autističnog spektra, višestrukim teškoćama. Završetkom ovoga studija student stječe kompetencije koje mu omogućavaju zapošljavanje na poslove visoke složenosti.http://www.erf.unizg.hr/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/trans.gif

Koordinator : Nikolina Knezović 

KONTAKT TELEFON: 036/445-486 KONTAKT E-MAIL: edukacijska.rehabilitacija@fpmoz.sum.ba


Učitavam...
Anketa