Promet i logistika

Rezultati ispita iz kolegija Osnove informatike/Uvod u računarstvo

Nedjelja, 12 Srpanj 2020 00:48

Ispit iz kolegija Osnove Informatike/Uvod u računarstvo položili su:

          Teorijski dio

  • 13083  3+
  • 12867  3
  • 12875  2
  • 13264  2
  • 114      2+
  • 12879  3
  • 132      2
  • 133      2+
  • 124      3
  • 13085  3

Pismeni dio-zadaci

Broj indeksa  
            bodovi
13084 65
12887 53
12875 55
12864 61

Studenti mogu pogledati svoje radove u ponedjeljak 13.7. u 12.30 sati.

Takodjer, studenti koji su izvršili sve svoje obveze mogu tada doći upisati ocjenu u index.

Rezultati ispita Opširnije...


Vjerojatnost i statistika

Petak, 21 Veljača 2020 11:31

Rezultati pismenog ispita održanog 20.02:

Broj indeksa      Rezultat
55 0 %

Uvid u rad će se održati u ponedjeljak u 11 sati u kabinetu 311.

Rezultati ispita Opširnije...


Uvod u vjerojatnost i statistiku

Ponedjeljak, 07 Listopad 2019 12:38

Rezultati pismenog ispita održanog 04.10.:

Broj indeksa Rezultat
35 25 %
36 22 %

Uvid u rad će se održati u utorak 08.10. u 9 sati u kabinetu 311.

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita iz Mehanika 1 i Mehanika 2

Srijeda, 10 Srpanj 2019 11:12

Rezultati pismenog dijela ispita

Na dodatni rok se pozivaju:

1. Marko Perković

2. Matea Damjanović

3. Mate Jurišić

4. Nikola Musa

5. Nikola Zovko

6. Luka Banožić

Dodatni ispit će se održati 28.08. u 10h.

 

Mehanika 2

Na dodatni dio ispita se pozivaju:

1. Marko Puljić

2. Karlo Perković

Dodatni dio će se održati 28.08. u 10h.

Rezultati ispita Opširnije...


Sveučilišni odjel Promet i logistika – smjer cestovni promet

Prijedlog studijskog programa promet i logistika, smjer cestovni promet na Sveučilištu u Mostaru izrađen je prema stavu ovog Sveučilišta o usporedivosti s komplementarnim studijama u Republici Hrvatskoj te drugih Sveučilišta u inozemstvu. Uz suglasnost Rektorata te Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu korišten je nastavni plan i program navedenog fakulteta te će isti biti ujedno i referentni fakultet za ovaj studij.

Opis i trajanje studija

U sklopu studijskog programa cestovnog prometa studenti se obrazuju u području upravljanja prometnim tokovima, tehnologije prijevoza robe i putnika, projektiranja prometnica i raskrižja, sigurnosti prometa, prometnog planiranja i vrednovanja projektnih rješenja. Na preddiplomskoj razini studenti u sklopu obveznih predmeta stječu znanja iz područja: analize rada i eksploatacije cestovnih prijevoznih sredstava, projektiranja i održavanja cestovnih prometnica, osnovnih elemenata sigurnosti cestovnog prometa, tehnologije cestovnog prometa s naglaskom na prijevoz robe, održavanja cestovnih vozila i špediterskog poslovanja. Preddiplomski studij traje 3 godine što je 6 semestara (180 ECTS bodova), a po završetku studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa.
Od akademske 2020./2021. godine pokreće se i diplomski studij u trajanju od 4 semestra, odnosno dvije godine, što ukupno na kraju daje 240 ECTS bodova i po završetku se stječe naziv sveučilišni magistar inženjer prometa.

Uvjeti upisa

Svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj školi iz koje se vrednuje opći uspjeh i uspjeh iz relevantnih nastavnih predmeta, a budući da se u akademskoj 2020./2021. neće provoditi postupak razredbenog ispita, rang lista kandidata će se utvrditi na temelju uspjeha u srednjoj školi.
Detaljnije informacije o prijemnom ispitu i upisima (vrijeme održavanja, visina upisnine prema načinu studiranja i sl.) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, a s obzirom na novonastalu situaciju sve detalje potražite na web stranici Fakulteta

Kompetencije završetkom studija

Završetkom studija cestovnog smjera stječu se kompetencije za rad u mnogobrojnim organizacijama i tvrtkama u području cestovnog prometa. Osim teorijskih znanja, radom u laboratoriju i praktičnom nastavom studenti se osposobljavaju za korištenje i primjenu novih tehnologija na budućem radnom mjestu. Temeljem usvojenih znanja i vještina prvostupnici su u stanju svladati zahtjeve rada u prometnoj operativi i rješavati prometno-tehnološke zadatke u praksi prometne grane za koju su specijalizirani, kao i u dodatnim djelatnostima prometne industrije Što se tiče zapošljavanja u pravilu se sa cestovnim smjerom zapošljavaju u: prijevozna poduzeća, projektnim biroima, gradskim ili županijskim uredima za promet, logističkim tvrtkama i tako dalje.

Studentska mobilnost

Studijski program prometa i logistike smjer cestovni promet omogućuje horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata na Sveučilištu u Mostaru, te na druga sveučilišta, lokalna i inozemna. Postoji mogućnost uključivanja u zajednički program sa srodnim fakultetima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj te regiji i Europskoj Uniji. Ovaj Studij je potpuno komplementaran s postojećim studijskim programima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj te u ostalim europskim zemljama.

Detaljne informacije možete pogledati na sljedeće dvije poveznice:

Učitavam...
Anketa