Promet i logistika

Fizika

Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 10:30

Rezultati pismenog dijela ispita iz FIZIKE prvi zimski rok: 9.2. 2017.

  Ime i prezime Bodovi (100) usmeni
1 Ivan Jažo 62,5 +

Usmeni dio ispita je u srijedu 15.2. 2017 u 8:00sati.

Radovi se mogu vidjeti prije početka ispita

Predmetni nastavnik: dr.sc.Slavica Brkić, izv.prof.

Rezultati ispita Opširnije...


Inženjerska grafika i dokumentiranje

Petak, 10 Veljača 2017 12:54

Obavještavaju se studenti:

  • Bogdanović Marko-25
  • Raić Monika-12
  • Puljić Mateo-8

koji su pristupili  ispitu  iz kolegija Inženjerska grafika i dokumentiranje dana 08.02.2017.u 15::00 sati da nisu zadovoljili na pismenom ispitu.

Prof.dr.sc. Grgo Luburić 

Rezultati ispita Opširnije...


Matematika 1- rezultati

Četvrtak, 02 Veljača 2017 23:34

Rezultati ispita i popravnih kolokvija iz koelgija Matematika 1 mogu se vidjeti na : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d-OQZvK4Pg2vV69GZKTtkZSLKeu-1SDGKNPeqciHwJg/edit?usp=sharing . Uvid u radove u ponedjeljak u 11h u uredu asistentice.

Studenti koji planiraju pristupiti na prvi usmeni ispitni rok neka prijave i drugi rok dok još traju prijave u slučaju da padnu usmeni, ako prođu imati će vremena da odjave.

 

Rezultati ispita Opširnije...


Matematika 1 - ukupni rezultati

Četvrtak, 26 Siječanj 2017 19:58

 

Rezultati se mogu vidjeti na linku https://drive.google.com/open?id=1d-OQZvK4Pg2vV69GZKTtkZSLKeu-1SDGKNPeqciHwJg .

Uvidu radove sutra u 12h.

Studenti koji su položili oba kolokvija mogu pristupiti usmenom ispitu uz obaveznu prijavu ispita u ISS za svaki usmeni ispit. Ako studeni koji  su oba kolokvija prošli zele popraviti bodove na nekom kolokviju mogu raditi popravni uz prijavu u ISS i uvjet da im se poniste postojeći bodovi iz kolokvija kojeg ispravljaju,  tako da ako ne prođu popravni moraju ici na pismeni ispit. Ako ima takvih studenata trebaju se javiti mailom do ponedjeljka.

Studenti koji su položili prvi kolokvij i pristupili drugom kolokviju te ga pali mogu pristupiti popravnom drugom kolokviju na prvom ispitnom roku uz obaveznu prijavu u ISS, popravni pvi kolokvij je isto tada uz iste uvjete. Ako neki student kojem je zabiljezena napomena da radi popravni kolokvij  na prvom ispitnom roku želi polagati cijeli ispit, a ne  raditi popravni kolokvij treba javiti asistentici na mail do ponedjeljka.

Studenti koji su pali oba kolokvija i ne žele na pismeni ispit u ponedjeljak trebaju ga odjaviti.

Rezultati ispita Opširnije...


Sveučilišni odjel Promet i logistika – smjer cestovni promet

Prijedlog studijskog programa promet i logistika, smjer cestovni promet na Sveučilištu u Mostaru izrađen je prema stavu ovog Sveučilišta o usporedivosti s komplementarnim studijama u Republici Hrvatskoj te drugih Sveučilišta u inozemstvu. Uz suglasnost Rektorata te Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu korišten je nastavni plan i program navedenog fakulteta te će isti biti ujedno i referentni fakultet za ovaj studij.

Opis i trajanje studija

U sklopu studijskog programa cestovnog prometa studenti se obrazuju u području upravljanja prometnim tokovima, tehnologije prijevoza robe i putnika, projektiranja prometnica i raskrižja, sigurnosti prometa, prometnog planiranja i vrednovanja projektnih rješenja. Na preddiplomskoj razini studenti u sklopu obveznih predmeta stječu znanja iz područja: analize rada i eksploatacije cestovnih prijevoznih sredstava, projektiranja i održavanja cestovnih prometnica, osnovnih elemenata sigurnosti cestovnog prometa, tehnologije cestovnog prometa s naglaskom na prijevoz robe, održavanja cestovnih vozila i špediterskog poslovanja. Preddiplomski studij traje 3 godine što je 6 semestara (180 ECTS bodova), a po završetku studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa.
Od akademske 2020./2021. godine pokreće se i diplomski studij u trajanju od 4 semestra, odnosno dvije godine, što ukupno na kraju daje 240 ECTS bodova i po završetku se stječe naziv sveučilišni magistar inženjer prometa.

Uvjeti upisa

Svjedodžba o završenoj četverogodišnjoj školi iz koje se vrednuje opći uspjeh i uspjeh iz relevantnih nastavnih predmeta, a budući da se u akademskoj 2020./2021. neće provoditi postupak razredbenog ispita, rang lista kandidata će se utvrditi na temelju uspjeha u srednjoj školi.
Detaljnije informacije o prijemnom ispitu i upisima (vrijeme održavanja, visina upisnine prema načinu studiranja i sl.) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, bit će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, a s obzirom na novonastalu situaciju sve detalje potražite na web stranici Fakulteta

Kompetencije završetkom studija

Završetkom studija cestovnog smjera stječu se kompetencije za rad u mnogobrojnim organizacijama i tvrtkama u području cestovnog prometa. Osim teorijskih znanja, radom u laboratoriju i praktičnom nastavom studenti se osposobljavaju za korištenje i primjenu novih tehnologija na budućem radnom mjestu. Temeljem usvojenih znanja i vještina prvostupnici su u stanju svladati zahtjeve rada u prometnoj operativi i rješavati prometno-tehnološke zadatke u praksi prometne grane za koju su specijalizirani, kao i u dodatnim djelatnostima prometne industrije Što se tiče zapošljavanja u pravilu se sa cestovnim smjerom zapošljavaju u: prijevozna poduzeća, projektnim biroima, gradskim ili županijskim uredima za promet, logističkim tvrtkama i tako dalje.

Studentska mobilnost

Studijski program prometa i logistike smjer cestovni promet omogućuje horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata na Sveučilištu u Mostaru, te na druga sveučilišta, lokalna i inozemna. Postoji mogućnost uključivanja u zajednički program sa srodnim fakultetima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj te regiji i Europskoj Uniji. Ovaj Studij je potpuno komplementaran s postojećim studijskim programima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj te u ostalim europskim zemljama.

Detaljne informacije možete pogledati na sljedeće dvije poveznice:

Učitavam...
Anketa