Tehnika

Prezentacije seminarskih radova - prof.dr.sc. Christian Stipanović RAZVOJNA POLITIKA i NOVA STRATEŠKA USMJERENJA TURISTIČKIH PODUZEĆA

Ponedjeljak, 11 Siječanj 2021 09:38

Prezentacije seminarskih radova iz kolegija Razvojna politika

Prezentacije seminarskih radova iz kolegija Razvojna politika će se održati  01. II 2021. u 10.00h (obrani seminarskog rada mogu pristupiti studenti koji ostvare pozitivnu ocjenu seminarskog rada zaključno s 29. I 2021.)  za prvi ispitni rok (način prezentacije biti će definiran ovisno o preporukama i epidemiološkoj situaciji). Molim pratite obavijesti na sumarumu u slučaju promjene termin prezentacije.

Prof. dr. sc. Christian Stipanović

Prezentacije seminarskih radova iz kolegija Nova strateška usmjerenja turističkih poduzeća

Prezentacije seminarskih radova iz kolegija Nova strateška usmjerenja turističkih poduzeća će se održati  01. II 2021. u 10.00h (obrani seminarskog rada mogu pristupiti studenti koji ostvare pozitivnu ocjenu seminarskog rada zaključno s 29. I 2021.)  za prvi ispitni rok (način prezentacije biti će definiran ovisno o preporukama i epidemiološkoj situaciji). Molim pratite obavijesti na sumarumu u slučaju promjene termin prezentacije.

Prof. dr. sc. Christian Stipanović

Turizam i zaštita okoliša Opširnije...


O studiju tehnike

Preddiplomski studij informatike-tehnike prvenstveno za cilj ima pripremu studenata za diplomski studij informatike i tehnike koji će im omogućiti rad u osnovnim i srednjim školama kao predmetnim nastavnicima. Osim toga, s obzirom na znanja koja stječu tijekom preddiplomskog studija, studenti su u mogućnosti nastaviti studij na nekom od tehničkih fakulteta, a osposobljeni su i za rad na manje zahtjevnim poslovima u privatnim tvrtkama koje se bave informatikom i tehnikom te kao stručni suradnici u različitim laboratorijima. Ovakve kompetencije su omogućene preraspodijelom na način da su pedagoški sadržaji većinom prebačeni na diplomski studij.

Robotika

Studenti sastavljaju i programiraju Lego mindstorms robote koji su prvenstveno namijenjeni za poučavanje i razumijevanje samoga procesa programiranja. Osim Lego mindstormsa, na studiju Tehnike je moguće koristiti Arduino čipove koji služe za stvaranje uređaja i naprava da bi lakše povezali računala s fizičkim svijetom, kao i korištenje Raspberry Pi minijaturnih računala.

Anketa