Fizika

Matematički kolegiji

Utorak, 02 Lipanj 2020 12:33

Za matematičke kolegije iz zimskog semestra su na SUMARUMu već otvoreni ekolegiji, svi studenti su dužni upisati se na iste do 6.6  budući da će na ekolegiju dobiti obavijesti o ispitima i linkove na online ispit .

Obavijesti Opširnije...


Kolegiji iz zimskog semestra

Utorak, 02 Lipanj 2020 12:30

Za matematičke kolegije iz zimskog semestra su na SUMARUMu već otvoreni ekolegiji, svi studenti su dužni upisati se na iste do 6.6  budući da će na ekolegiju dobiti obavijesti o ispitima i linkove na online ispit .

Obavijesti Opširnije...


Kolegiji iz zimskog semestra

Utorak, 02 Lipanj 2020 12:30

Za matematičke kolegije iz zimskog semestra su na SUMARUMu već otvoreni ekolegiji, svi studenti su dužni upisati se na iste do 6.6  budući da će na ekolegiju dobiti obavijesti o ispitima i linkove na online ispit .

Obavijesti Opširnije...


O studiju fizike

Fizika je nedvojbeno temeljna prirodna znanost koja objašnjava pojave u našem svijetu. Ona je stup nositelj tehnološkog razvoja, a kao takva daje veliku perspektivu u budućnosti. Fizika u posljednje vrijeme sve više postaje interdisciplinarna, te je njezin doprinos izrazito velik u razvoju drugih znanosti kao što su medicina, računalstvo, tehničke znanosti itd. Studij fizike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru želi osposobiti mlade ljude za temeljitije i dublje razumjevanje naše prirode i svemira, svega onoga što nas okružuje čak i onoga što ne spoznajemo vlastitim osjetilima, te konačno razvoj apstraktnog razmišljanja o čovjeku, njegovu životu i smislu. Pod tim se podrazumijeva ne samo stjecanje prikladnih znanja, nego i formiranje samostalnog i kompleksnog mišljenja i razmatranja stvari uopće. Budući da je znanje u današnjem svijetu podložno brzim promjenama, osobito na području tehnike, sve više se osjeća potreba za obrazovanjem koji bi bio siguran orijentir u kompleksnosti suvremenog života. Mišljenja smo da studij fizike, kao temeljne znanosti o prirodi, znanosti koja istinski i na potpuno razumiljiv način može objasniti događaje oko nas može na adekvatan način odgovoriti na životne potrebe današnjeg dinamičkog života. Ovim se studijem nakon završenog preddiplomskog studija stječu znanja i sposobnosti za obavljanje pomoćnih poslova u laboratorijama u raznim tvrtkama, školama i drugim sličnim organizacijama i ustanovama, a nakon diplomskog studija (osobito nakon poslijediplomskog studija) znanja koja imaju široku i znanstvenu primjenu prvenstveno u školskim obrazovnim i u znanstveno istraživačkim ustanovama. Budući da na tržištu rada postoji ogromna potreba za fizičarima, posao nakon završenog studija, skoro da je zagarantiran. Program Studija fizike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru rađen je prema programima srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, koji su usporedivi s programima istovjetnih studija na više vodećih europskih i američkih sveučilišta. KONTAKT E-MAIL: fizika@fpmoz.sum.ba



Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}