Odgojne znanosti - Pedagogija

REZULTATI ISPITA UVOD U KNJIŽEVNOST - MOSTAR

Utorak, 21 Veljača 2017 10:05

Pismeni dio ispita iz kolegija Uvod u književnost, održan 16. II. 2017., položili su i mogu pristupiti usmenom ispitu:

 1. 11269
 2. 7992
 3. 11260
 4. 11261
 5. 11571
 6. 10888
 7. 6143
 8. 9942
 9. 11573
 10. 10883
 11. 10874
 12. 11268
 13. 10551
 14. 10887
 15. 10880

Usmeni ispit održat će se u srijedu, 22.II. 2017., u 12:00, kab. 316.

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita iz kolegija Filozofija znanosti

Utorak, 21 Veljača 2017 09:38

Studijska grupa: Matematika

Studenti koji su položili  pismeni dio ispita iz kolegija Filozofija znanosti , održanog 20.02.2017.

 1. Bašić, Ivana             (9600)
 2. Ćelić, Mia                 (8513)
 3. Šiljeg, Matej            (8033)

Studijska grupa: Matematika – Informatika

Studenti koji su položili  pismeni dio ispita iz kolegija Filozofija znanosti , održanog 20.02.2017.

 1. Arapović, Ana                     (10100)
 2. Bašić, Marijana                  (10488)
 3. Jurić, Daniela                      (10489)

Usmeni dio ispita i upis ocjene održat će se 27.02. u10 h , u kabinetu na FPMOZ.

Studenti/ce koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati svoje radove isti dan

Rezultati ispita Opširnije...


Kvantitativne metode 1 i 2

Utorak, 21 Veljača 2017 09:26

Praktični dio ispita iz kolegija Kvantitativne metode 1 i 2 održat će se u četvrtak 23.2. u 10:00h, a teorijski dio ispita u ponedjeljak 27.2. u 9:30h.

Fizička kultura Opširnije...


Filozofija znanosti

Utorak, 21 Veljača 2017 09:11

Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti – Mostar

Studijska grupa: Informatika

Studenti koji su položili  pismeni dio ispita iz kolegija Filozofija znanosti , održanog 20.02.2017.

 1.     (10138)
 2.     (10125)

Usmeni dio ispita i upis ocjene održat će se 27.02. u10 h u kabinetu na FPMOZ.

Studenti/ce koji nisu položili pismeni dio ispita mogu pogledati svoje radove isti dan

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita: Praktikum iz Algi i gljiva

Ponedjeljak, 20 Veljača 2017 22:39

Praktikum iz Algi i gljiva odrzan 20.2. polozili su:

9380 Uvjetno

6976 Uvjetno

Studenti koji su polozili uvjetno mogu pristupiti usmenom dijelu ispita. Ukoliko navedeno ne poloze duzni su ponovno polagati Praktikum.

Uvid u radove u utorak, 21.2. u 13:00h u uredu 102b.

Rezultati ispita Opširnije...


Studomat
ISS
ISS
ISS
Anketa