Biologija

Osnove elektronike 2

Srijeda, 04 Travanj 2018 10:17

Predavanja iz predmeta Osnove elektronike 2 za studente informatike i tehnike održati će se u petak 06.04.2018. godine u vremenu od 10-14 sati. 

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


Elementi i mehanizmi strojeva 2

Četvrtak, 08 Ožujak 2018 10:33

Za dogovor oko termina predavanja za kolegij "Elementi i mehanizmi strojeva 2" javiti se profesoru dr.sc. Milenku Obadu, red.prof. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijesti Opširnije...


Uvod u opću fiziku/Uvod u fiziku

Ponedjeljak, 19 Lipanj 2017 09:13
Usmeni ispit iz Uvoda u opću fiziku/Uvoda u fiziku održati će se u petak 23.06.2017. godine po rasporedu:
 
- u 8:00 sati - studenti koji su pismeni dio ispita položili kolokvijima
- u 10:00 sati - ostali

Tehnika Opširnije...


Predavanja prof. Šimun Bogdan

Ponedjeljak, 24 Listopad 2016 12:48

Predavanja iz kolegija Tehnička mehanika i čvrstoća kod profesora Šimuna Bogdana održavati će se utorkom od 9 do 12 sati u učionici 308.

Obavijesti Opširnije...


Raspored predavanja 2. i 3. godina

Četvrtak, 13 Listopad 2016 13:18

Za raspored predavanja studenti su dužni javiti se profesoru za kolegije sa Studija Tehnike:

2 godina

  • Materijali -  dr.sc. Angela Topić, doc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tehnička mehanika i čvrstoća - dr.sc. Šimun Bogdan, red.prof Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

3 godina

  • Obrada materijala -  dr.sc. Angela Topić, doc.
  • Elementi i mehanizmi strojeva 1 - dr.sc. Milenko Obad, red.prof. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za kolegije kod dr.sc. Ivana Zulima, red.prof. pratiti obavijesti na web stranici fakulteta.

Ostale predmete pratiti na studiju Informatike.

Obavijesti Opširnije...


Studij Biologije nudi mogućnost upoznavanja sustava od molekule do živog bića u prirodnom okolišu, upoznavanja i razumijevanja stanica kao osnovnih jedinica života, otkrivanja tajnih nasljeđivanja i raznolikosti životnih oblika na Zemlji. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti eksperimentalni rad u laboratorijima i terenska nastava su zastupljeni značajnim udjelom u nastavi Biologije. Studij Biologije se, izuzev kao jednopredmetni studij, realizira i kao dvopredmetni u kombinaciji s drugim studijskim grupama. Na diplomskom studiju Biologije postoji i istraživački smjer Ekologija i zaštita prirode koji je, pored postojećih, nastao sa svrhom ispunjavanja budućih i trenutnih zahtjeva tržišta i interesa budućih studenata te su zbog toga svi studijski programi usklađeni s planovima i trendovima drugih sveučilišta u svijetu.

Sveučilišni preddiplomski studij (nastavnički i istraživački) traje tri (3) godine, odnosno šest (6) semestara. Završetkom preddiplomskog studija stječe se naziv sveučilišni prvostupnik/-ca biologije  – 180 ECTS.

Sveučilišni diplomski studij (nastavnički i istraživački) traje dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra. Završetkom diplomskog studija stječe se naziv sveučilišni magistar/ra biologije (ili ekologije i zaštite prirode) – 120 ECTS.

E-mail: biologija@fpmoz.sum.ba

 

BIOLOGIJA (jednopredmetno i dvopredmetno) –

magistri/-e struke od 2010. do 2021.

MASTER – II. CIKLUS STUDIRANJA (BOLONJA)

Redni broj

Ime i prezime

Redni broj

Ime i prezime

2010.

Biologija i Zemljopis

1

Adriana Kolobara

   

2011.

Biologija i Kemija

1

Mirjana Jurić

3

Dragana Matić

2

Marijana Marković

4

Marina Vasilj

2012.

Biologija i Zemljopis

1

Helena Marić

3

Jelena Matuško

2

Aleksandra Samardžić

Biologija i Kemija

1

Željka Čolak

3

Brankica Kolovrat

2

Ljubica Matišić

4

Jelena Šimić

2013.

1

Ana Ivanković

4

Tanja Vrljić

2

Marina Buhač

5

Kristina Lozančić

3

Mirna Soldo

6

Ivan Soldo

Biologija i Zemljopis

1

Dario Šakić

4

Tereza Azinović

2

Boja Grgić

5

Kristina Naletilić

3

Žana Sučić

2014.

Biologija i Kemija

1

Ivana Ćorić

7

Sanda Pleša

2

Ana Antunović

8

Valentina Aralo

3

Joško Bebek

9

Josip Bešlić

4

Lejla Ćorajević

10

Marijana Goluža

5

Boris Krešić

11

Petra Krišto

6

Blagica Milićević

Biologija i Zemljopis

1

Maja Katava

4

Mario Kvasina

2

Vedran Rajič

5

Sandra Mustapić

3

Mihaela Ivanović

2015.

1

Vedran Bagarić

   

Biologija i Kemija

1

Ivana Boras

6

Monika Čuljak

2

Jelena Grebenar

7

Marijan Rajič

3

Rolanda Škobić

8

Nikolina Crnjac

4

Stanka Erić

9

Vlatka Matković

5

Kruno Pandžić

10

Glorija Zlatić

2016.

1

Maja Grbavac

5

Marija Vican

2

Monika Čolak

6

Kristina Marušić

3

Gorana Matošević

7

Kristina Primorac

4

Mate Paštar

Biologija i Zemljopis

1

Robert Relata

3

Miranda Čaveliš

2

Tomislava Bartulić

Biologija i Geografija

1

Ivana Marković

   

2017.

Biologija i Kemija

1

Gabrijela Krišto

7

Anita Kulaš

2

Karmen Marić

8

Martina Medo

3

Matea Nenadić

9

Marija Pavlinović

4

Ivona Raič

10

Marina Rajić

5

Kristina Šetka

11

Josipa Sučić

6

Igor Azinović

Biologija i Geografija

1

Martina Buzuk

7

Marijana Ćubela

2

Iva Kraljević

8

Mirjana Maglica

3

Toni Mihaljević

9

Nikolina Mišura

4

Nikolina Naletilić

10

Martina Oršolić

5

Marija Perutina

11

Igor Petrina

6

Anita Tadić

Biologija i Zemljopis

1

Ivana Vuleta

   

2018.

Biologija i Kemija

1

Matea Knez

4

Marija Pinjuh

2

Ivona Soldo (Mladen)

5

Ivona Soldo (Željko)

3

Matea Matošević

6

Jelena Tadić

4

Sanja Đolo

7

Tanja Galić

5

Sanja Špinderk

8

Reinalda Marić

6

Ivana Tokić

9

Marija Ćuk

7

Vedrana Slišković

10

Daria Grbavac

8

Vendi Ćorić

11

Boris Gavrić

Biologija i Geografija

1

Gorana Trogrlić

5

Kristina Maglica

2

Marija Šimić

6

Stipan Džankić

3

Lucija Duvnjak

7

Mario Jurić

4

Marko Galić

8

Marijana Juko

2019.

Biologija i Kemija

1

Josipa Bagarić

11

Marija Barišić

2

Ivana Galić

12

Željka Knezović

3

Monika Lovrić

13

Josipa Lozančić

4

Sandra Mijić

14

Anđa Šarić

5

Katarina Šušnjar

15

Petar Barišić

6

Branimir Ećimović

16

Matea Filipović

7

Maja Jelić

17

Antonija Jurčić

8

Martina Križanović

18

Ivan Marušić

9

Dijana Maslać

19

Ivana Putica

10

Lidija Šanje

20

Marko Tomas

2020.

Biologija i Geografija

1

Nikolina Bagarić

2

Tatjana Jurić

Biologija i Kemija

1

Ana-Marija Bešlić

8

Dragana Mlinar

2

Luka Starešina

9

Katarina Crnjac

3

Martina Đikić

10

Katarina Gučanin-Gazibarić

4

Mirela Kadijević

11

Mirna Mišković

5

Irena Mišković

12

Kristina Pecollaj

6

Lucija Šušić

13

Ingrid Wolf Stefan

7

Ines Klarić

2021.

Biologija i Geografija

1

Kristina Pranjić

3

Martina Pranjić

2

Elena Marić

Biologija i Kemija

1

Ivona Jurić

   

Biologija

1

Mario Grizelj

4

Josipa Stipić

2

Ana Ereš

5

Renato Vidić

3

Mateo Trlin

2022.

 
       

 

 

Anketa