Front page

Novosti

Rezultati ispita iz koelgija Anorganska kemija 1,2

Tuesday, 28 June 2022 13:19

Rezultati ispita iz koelgija Anorganska kemija 1,2:


12649 20 %
14280 60%
14291 60%
13748 30%
13774 75%
14277 84%
14278 97%
14276¸ 95%
13748 95%
14277 55%
14280 93%
14291 88%
13349 80%
14292 80%
14291 81%
14280 61%

Usmeni ispit će se održati u četvrtak 30.60.2022. s početkom u 10 h

Kemija Read more ...


Praktikum Anorganske kemije 1,2

Tuesday, 28 June 2022 07:31

Rezultati ispita iz kolegija Praktikum Anorganske kemije 1, održanog 23.06.:

13631 – 35% - nedovoljan (1)

Rezultati ispita iz kolegija Praktikum Anorganske kemije 2, održanog 23.06.:

13630 – 33% - nedovoljan (1)

14276 – 1% - nedovoljan (1)

Za uspješno položen ispit potrebno je ostvariti 60%.

Uvid u rad dogovoriti mailom.

Kemija Read more ...


Engleski jezik 2 - rezultati ispita

Monday, 27 June 2022 09:41

REZULTATI PRVOG LJETNOG ISPITNOG ROKA (24.6.2022.)

Engleski jezik II

Sljedeći studenti su položili ispit:

  1. Elena Anić
  2. Slavo Majić

Prof.dr.sc. Ivona Šetka Čilić

Rezultati ispita Read more ...


Anketa